Инвестиции, Ръководства

Активите в iuvo спрямо икономическите кризи. Защо сега е точният момент за инвестиции?

Последствията от случващото се неизбежно се отразяват не само на начина ни на живот, но и на бизнеса. Въпреки турбулентните времена, в които се намираме, вярваме, че е важно да извлечеш възможно най-много от средствата си. Сега, когато цяла Европа се подготвя за разхлабване на мерките на изолация и рестартиране на икономиката си, разказваме защо iuvo е точния инструмент за тази цел.

Казусът на Easy Credit

Обръщаме внимание на контрацикличността на активите в iuvo в периодите на икономическа криза. Екипът на един от основните ни партньори и част от семейството на iuvo – Easy Credit, сподели с нас статистика, свързана със зависимостта между макроикономическите показатели в България и портфейла на оригинатора. На тази база анализаторите на компанията правят прогнозите си за развитието на бизнеса в оставащата част от 2020 г.

Портфейлът на Easy Credit и пазара на небанковото кредитиране като цяло, отбелязват значителен растеж в периоди на икономическа криза. Тези периоди се характеризират със спад на БВП и относително нарастване на безработицата. От там следва влошаване на кредитният профил на потенциалните кредитополучатели и те изпадат от целевата група на банковите кредити и попадат в сегмента на небанковите финансови институции, които имат специализиран опит в оценка и обслужване на този тип клиенти.

Фокусът на проучването е върху три периода през последните 15 години, които ни дават доказателства за тази зависимост:

o   Глобалната финансова криза от 2008 г. настъпи в България в края на 2009 г. В периода от Q3 на 2009 г. до Q1 на 2010 г. БВП на страната намалява с около 3%. В същия период обаче портфейлът на Easy Credit устоява на свиването, а в следващите тримесечия от Q2 до Q4 на 2010 г. нараства с между 18% и 29% (вж. графика 1). В същата логика е и релацията на безработицата за разглеждания период с портфейла на кредитната институция – нарастването на броя безработни увеличава портфейла на компанията – а от там и приходите (вж. графика 2). Трябва да се отбележи, че икономиката на страната в момента е в много по-добра форма и правителството има арсеналът да превърне тези хора много по-бързо в рентабилни платци, отколкото преди десет години. Това дава още един повод за оптимизъм.

o   В периода от Q4 на 2011 г. до Q1 на 2012 г. БВП спада с 2% на годишна база.В същия период се вижда увеличение в темпа на растеж на портфейла на Easy Credit През Q1, Q2 и Q3 на 2012, портфейлът на компанията нараства съответно с 22%, 29% и 26%. Такъв растеж последно е постигнат по време на предшестващата икономическа криза, през Q3 на 2010. През следващите три тримесечия, на фона на относително малък ръст на БВП, портфейлът достига най-високия темп на растеж за последните 5 години от съществуването си – средно по над 40% растеж на годишна база всяко предно тримесечие.

Графика 1:

Графика 2:

Графика 3:

Графика 4:

Easy Credit има зад гърба си 15-годишен опит в условия както на силна икономика, така и на рецесия. На база на задълбочени анализина насъбраните за този период данни, екипът очаква ръст на портфейла си от 25% и дори 30% на годишна база през Q2 2020 и вероятно това ще се наблюдава и при другите оригинатори на пазара на небанковото кредитиране.

Икономическата криза ще създаде възможности за по-висока възвръщаемост. Сега е моментът да увеличиш размера на инвестираните средства и да прегледаш филтрите в автоинвеста си. Ако имаш въпроси, не се колебай да ни потърсиш. Екипът ни работи на пълни обороти, за да си сигурен, че сме до теб и на линия за съдействие.

Запази или увеличи баланса си и остани активен инвеститор в iuvo. Средствата ти в P2P инвестициите в iuvo ще работят за теб и ще ти донесат средна годишна доходност от 9,2% дори и във времена на несигурност на всички други капиталови пазари. Всеки отделен кредит има различна възвръщаемост, продължителност и параметри. Решението в какъв тип кредити да вложиш средствата си е изцяло твое. Възползвай се от всички възможности, които iuvo ти предоставя и бъди една крачка напред.

Свързани статии