Investing - the oldest method to keep your wealth growth
Инвестиции, Ръководства

Инвестициите – един от най-старите методи за увеличаване на богатството

Концепцията за инвестиране възниква още в древни времена и може да се проследи още от Месопотамия през четвъртото хилядолетие преди Христа. По това време основен интерес представлява притежанието на земя, а единствените хора, които могат да си позволят да купуват парцели, са представителите на елита. Инвестирането се оказва толкова важна част от обществения живот, че успява да си проправи път дори в небезизвестния Законник на Хамурапи – един от най-старите запазени юридически документи в света. Според Законника земята се използва като обезпечение за инвестиции.

Нека поговорим за по-скорошните събития

През XVII век светът става свидетел на отварянето на първата стокова борса – тази в Амстердам. Въпреки че историците спорят дали наистина е първа, тя определено е най-голяма като размер, а и най-обсъждана и широкоразпозната институция. Финансовият пазар се създава, за да бъде начин за връзка между бизнесмени и инвеститори, както и средство за стандартизиране на инвестициите. Освен всичко това той прави инвестирането по-прозрачен и достъпен процес. По същото време се въвеждат и концепциите за ликвидност, публична стойност и свободно споделяне на цените.

Индустриалната революция – нова ера в инвестициите

Повече от век по-късно светът влиза в етап на индустриална революция. Този период има най-голямо влияние върху инвестициите, сравнено с всички предишни събития в човешката история. Индустриалният свят въвежда непознати до момента условия, като постоянната заетост и фиксираното възнаграждение. Така хората започват да разполагат с допълнителни средства, които могат да заделят в края на месеца. В същото време се появява нуждата от място, където тези средства да се съхраняват и управляват – ето как се ражда банкирането. Идеята, че свободният капитал може да се съхранява и увеличава с мисъл за бъдещето поставя началото на пенсионните фондове. С толкова много нововъведения инвестиционната сцена определено се променя завинаги и вече повече хора могат да си позволят да са част от нея.

Дигиталният свят

Намираме се на ръба на още една трансформация. Дори е по-вярно да се каже, че тя вече започна с раждането на финтех сектора. Въпреки че стоковите пазари и банките правят инвестирането доста по-лесно, те все пак имат своите недостатъци, които са свързани най-вече с бюрокрация и липса на контрол в ръцете на крайния потребител. За щастие, технологичният сектор разполага със средствата да пребори тези затруднения, като дигитализира и опрости процеса.

До новото хилядолетие инвестирането на борсата се правеше през посредник – хората трябваше да работят с брокери на акции, за да достъпят пазара и да могат да купуват дялове. ДотКом ерата ни предостави интернет за общо ползване и лесни за употреба онлайн платформи, които позволяват сами да следим борсата, да правим информирани решения и да инвестираме веднага. Наличните инструменти понякога са толкова „умни“, че вършат голяма част от работата вместо нас. Това улеснява начинаещите инвеститори и им дава възможност да стартират по-бързо.

Новият модел

Дигиталната революция създаде нови инвестиционни модели и активи, които не съществуваха преди – като инвестициите в P2P заеми. Ние от iuvo направихме платформа за P2P инвестиране, която ти позволява да разглеждаш потребителски кредити и да инвестираш в тях, печелейки от лихва. Няма нужда да правиш друго, освен да се запознаеш с общата терминология на кредитирането и с профила на всеки платец (попълнен от оригинатора). Това ти дава възможност да започнеш да инвестираш веднага. Едновременно с това няма нужда да се притесняваш за резки загуби, защото си защитен от Buy-back гаранцията.

Заключение

Платформи като iuvo помагат на инвеститорите да разберат колко много се е развил светът в последните векове. Инвестирането е част от човешката култура много отдавна, но не е претърпявало драстични промени до XVII век. А със скорошните големи скокове – кой знае какво ще се случи утре?

Направихме инвестирането сигурно. Регистрирай се в iuvo днес.

Свързани статии