Новини

Интервю с Никита Ломакин – съосновател и CEO на Kviku

1. Разкажи ни повече за бизнес модела на компанията ви.

Kviku е интернационална Fintech компания, фокусирана върху незабавни онлайн кредит решения в Русия, Казахстан, Испания, Полша, Украйна, Индия и Филипините. От старта ни през 2013 година досега, Kviku получи над 7 милиона уникални кандидатури за кредит и отдаде над 2 милиона кредита на обща стойност над 200 млн долара. Ключовите ни продукти включват: Point-of-sale кредити за нови клиенти и кредити на вноски за познати клиенти.

Последните новини относно развитието на компанията са получаването на BB рейтинг от Квику през ноември и успешно приключен първи транш от емитирана облигационна емисия на MOEX, възлизащ на 3.5 млн евро.

2. Как и защо решихте да станете кредитен оригинатор в iuvo?

Още от самото начало на нашия бизнес непрестанно търсим различни опции за диверсификация на източниците ни на финансиране чрез р2р платформи и iuvo е в обсега на радара ни от 2019 година. След успешното приключване на due diligence проценса през 2020 година, решихме да установим дългосрочно партньорство с iuvo.

3. Какво смяташ, че отличава iuvo от останалите компании на пазара? Кое е нашето основно предимство?

Вярваме, че основното предимство на iuvo е due diligence процеса за добавяне на нови кредитни оригинатори, което води до по-малък брой такива в сравнение с други р2р платформи. Друго предимство е силното търсене от инвеститорите на iuvo на локално ниво в България, което позволява на кредитните оригинатори допълнително да диверсифицират инвеститорската си база.

4. Как би сравнил опита с iuvo с традиционни инвестиционни инструменти?

Iuvo дава бърз достъп до капитал, когато е нужен, и позволява поддържане на оптимално съотношение на нашите активи и задължения по перфектен начин. Също имахме възможност да привлечем финансиране и в български лева на атрактивен курс, което никога не бихме постигнали с традиционни инструменти.

5. Как би описал цялото преживяване с платформата в 3 думи?

Иновативно. Солидно. Дългосрочно.

6. Какво би посъветвал хората, които мислят да инвестират в Р2Р кредити?

Винаги правете своя due diligence на всяка платформа преди да инвестирате. Поведението на платформата по време на волатилни пазарни условия (напр. Covid) е добър индикатор на финансовата й и операционна стабилност в бъдеще.

7. Какво смяташ, че има нужда да бъде подобрено в нашата работа?

Привлечете повече кредитни оригинатори със солиден баланс от различни региони (Азия, Латинска Америка, Африка).

8. Как си представяш един инвеститор в iuvo?

На 30-45 години, търсещ диверсификация на инвестиционното си портфолио с инструменти с фиксирана възвръщаемост.

9. Можеш ли да направиш прогноза за бъдещето на Р2Р и fintech индустрията?

Вярваме, че силното търсене на алтернативни инструменти чрез р2р ще продължи, а индустрията става все по-прозрачна и регулирана. Също очакваме ETF инструменти да бъдат налични в р2р платформите в бъдеще, което ще увеличи растежа на инвеститорската им база.

Свързани статии