Новини

Стартира изпълнително производство срещу AS Lumen Investments (AS MONIFY)

Продължаваме своевременно да ви информираме за всяко развитие в отношенията ни с оригинаторите в iuvo.

На база входираната преди няколко месеца искова молба в съда в Естония бе образувано съдебно производство срещу AS Lumen Investments (AS Monify), по което е постановено съдебно решение в полза на iuvo. На основание на постановеното решение е стартирано изпълнителното производство срещу AS Lumen Investments на териториите на Р. Естония и Р. Латвия.

Припомняме ви, че AS Lumen Investments е новото име на AS Monify. След сключеното миналата година допълнително споразумение между iuvo и оригинатора, уреждащо плащане на остатъчен дълг към инвеститорите ни на равни вноски, и постъпилото първо от три плащания от подписания анекс, за съжаление компанията спря да изпълнява ангажиментите си към нас. Това наложи и предприемането на незабавни правни действия срещу AS Lumen Investments (AS Monify), с които да защитим интересите на инвеститорите в платформата на iuvo.

Свързани статии