Новини

Easy Credit предлагат бизнес кредити с гаранция на лихвата под наименованието „Super Easy“

Easy Credit предлагат бизнес кредити с гаранция на лихвата под наименованието „Super Easy“

Първият и най-голям оригинатор в iuvo – Easy Credit ти предлага уникална възможност за доходност с възможност за бърза ликвидност. Компанията е добре позната на българския пазар вече повече от 16 години и е новатор в сферата на потребителското кредитиране с характерния си бизнес модел, включващ домашно кредитиране. За пръв път обаче имаш възможност да закупиш вземания по бизнес кредитите на Easy Credit.

Запознай се и със специалните условия на „Super Easy“:

– Гаранция за обратно изкупуване (buyback) както на главницата, така и на лихвата. При забава на плащанията по бизнес кредитите Easy Credit са задължени да изкупят обратно вземанията при цена, равна на оставащите дължими главница и лихва по договорения погасителен план;

– Easy Credit ще изпълни задължението си за обратно изкупуване на вземанията на следващия ден при настъпила забава на плащанията по кредита от 3 (три) дни;

– Възможност за бърза ликвидност чрез вторичния пазар на iuvo. До 3 (три) дни вземанията ти ще бъдат изкупени, като трябва да ги обявиш за продажба на вторичен пазар с отстъпка 0.5%. По този начин ще получиш възможност да се разпореждаш със средствата си*;

– Рейтинг на кредитите – клас А;

– Валута на кредитите – EUR и BGN;

– Лихва между 4.80% – 5.12%

– Матуритет от 6 и 12 месеца.

Бъди сред първите, закупили новите кредити „Super Easy“ от Easy Credit. Можеш да намериш новите кредити във филтър Оригинатор (Originator) под същото име и да разнообразиш инвестиционното си портфолио. Поради ограниченото предлагане ти препоръчваме да се насочиш към ръчното инвестиране с по-големи суми. Специалните условия за продажба на вторичния пазар ти позволяват бърза ликвидност и възможност да разполагаш със средствата си в по-кратки срокове, да получиш и лихва при забавяне, като чакаш само 3 дни да се активира гаранцията за обратно изкупуване.

Напомняме ти, че всички кредити „Super Easy“ са обезпечени със 100% гаранция за обратно изкупуване (buyback) не само на главницата, но и на лихвата, като са обезпечени и с групова гаранция от Management Financial Group (MFG). В допълнение, Easy Credit запазва 20% участие (skin in the game) във всеки кредит.

Възползвай се от възможността да инвестираш умно и да диверсифицираш портфолиото си в новите бизнес кредити „Super Easy“ от Easy Credit.

*При желание да получиш средствата си преди падеж, можеш да продадеш закупените от теб кредити „Super Easy“ чрез вторичния пазар на iuvo. Вземанията ти ще бъдат изкупени от Easy Credit до 3 (три) работни дни, ако ги обявиш за продажба с отстъпка от 0.5%. Това, разбира се, не те спира да ги обявиш за продажба с по-голяма или по-малка отстъпка или дори с надценка. В такъв случай обаче продажбата ще се осъществи на пазарен принцип според интереса на другите потребители към тези вземания.

Свързани статии