Новини

CBC: update май 2024

Както iuvo информира наскоро, една от следващите стъпки в съдебното производство за събиране на задълженията от CBC (т.нар. производство по оздравяване), открито във връзка с тяхното неизпълнение на договорните им задължения към IUVO и други кредитори, е Администраторът да се опита да продаде първата партида от вземания на CBC, за да могат тези средства да се добавят към вече събраните активи.

Адвокатът, водещ юридическия екип на Администратора, ни информира, че първият опит да се продадат вземанията на CBC е бил неуспешен. Администраторът възнамерява скоро отново да ги обяви за продажба поради появата на потенциален купувач.

Все още няма промяна относно одобрението на плана за реструктуриране.

Свързани статии