Новини

CBC: Какво следва?

От близо година Планът за реструктуриране на CBC е входиран за одобрение към съда в Полша, като одобрението все още не се е случило. Очаква се наблюдаващият делото Съдия да одобри Плана за реструктуриране.

Следващата стъпка след одобрението е да бъдат гласувани т.нар. arrangement proposals от всички кредитори, с което ще бъде сложен край на производството по реструктуриране и ще започне разпределянето на имуществото на CBC.

За да бъдат гласувани въпросните arrangement proposals, трябва първо да приключат редица вече инициирани съдебни дела, с които се цели събирането на повече вземания. Този процес се очаква да продължи още 10-12 месеца.

Въпреки че iuvo и останалите кредитори изчакваме приключването на гореспоменатите дела, още след като Планът за реструктуриране бъде одобрен, Администраторът ще се опита да продаде първата партида от вземания на CBC, средствата от които ще бъдат добавени към вече събраните активи.

Iuvo продължава да се бори за възстановяване на инвестирани средства в кредити на CBC. Отново ще направим своевременна публикация относно прогреса на делото, когато има нова информация.

Свързани статии