Новини

Съдебният процес срещу CBC е в ход

В iuvo продължаваме да предприемаме всички законови мерки за защита на инвестициите на нашите клиенти в CBC. Вече е в ход съдебен процес срещу оригинатора. Всички правни стъпки, които предприемаме, се координират и ръководят от  правния отдел на Management Financial Group – холдингът, който стои зад P2P платформата. Колегите юристи работят по казуса заедно с международните ни правни консултанти и партньори. Междувременно на CBC е отправено предложение за извънсъдебно споразумение, което би ускорило значително процеса по събиране на полагащите се средства.

Екипът ни ще продължава да ви информира своевременно за развитието по казуса и всички последващи мерки и действия от наша страна. Запазването на интересите на инвеститорите е основен фокус в работата ни и ежедневните ни усилия са насочени към това iuvo да продължава да бъде най-доброто място за вашите средства.

Iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара. Като водеща платформа в Европа, в момента инициираме и структурирането и прилагането на единни най-добри P2P лендинг практики на работа, около които да обединим останалите в бранша на европейско и дори на глобално ниво. Целта ни е да наложим стандартизирани изисквания към бизнеса, които да се съблюдават от всички платформи. С тази инициатива ще помогнем на настоящите и бъдещи инвеститори в нашия клас активи да разпознават качествените участници на пазара и да разпределят инвестициите си правилно.

Свързани статии