Новини

Развитие по казуса със CBC/KFP

Информираме Ви за получена информация от юридическите ни консултанти в Полша, които работят по съдебните действия срещу кредитния оригинатор CBC/KFP. Консултантите ни уведомиха, че в съда в Полша са входирани  искане за стартиране на процедура по обявяване на дружеството в несъстоятелност, както и искане за инициирането на процедура по реструктуриране и оздравяване на компанията. Допълнително на компанията са  наложени обезпечителни мерки върху активите ѝ, с цел да нямат възможност да се разпореждат с имуществото си във вреда на своите кредитори. Назначено е и отговорно лице от съда, което да осъществява надзор над CBC/KFP. Тепърва очакваме съдът в Полша да реши на база анализ на активите и пасивите на компанията коя от двете процедури да влезе в сила, с оглед запазване интересите на кредиторите на дружеството.

Ще продължаваме да споделяме най-актуалната информация и се надяваме скоро действията ни да се увенчаят с успех. Запазването на интересите на инвеститорите е основен фокус в работата ни и ежедневните ни усилия са насочени към това iuvo да продължава да бъде най-доброто място за Вашите средства.

Свързани статии