Новини

Развитие по казуса със CBC

Продължаваме регулярно да споделяме с вас напредъка по действията ни за защита на интересите на инвестиралите в кредити на CBC през платформата iuvo.

Както вече знаете, налице е входирано искане за стартиране на процедура по обявяване на дружеството в несъстоятелност, както и искане за инициирането на процедура по преструктуриране и оздравяване на компанията. На база на това искане и извършен анализ на активите и пасивите на CBC, се очакваше и решение на съда в Полша, коя от двете процедури ще влезе в сила. Междувременно получихме информация за входирани искания за покупка на дружеството, като специална процедура в хода на несъстоятелността, от страна на две компании. Ако продажбата се осъществи, ще има за цел по-бързото удовлетворяване на кредиторите на СВС и ограничаването на обезценяването на неговите активи, при дългия процес на стандартната процедура по несъстоятелност.

С оглед на новопосъпилите искания съдът следва да се произнесе първо по отношение продажбата на дружеството, преди да може да пристъпи към решение по отношение на обявяване му в несъстоятелност или започване на процедура по преструктуриране. За да осигурим най-добрата възможна защита на инвеститорите в нашата платформа, от iuvo започнахме работа по казуса допълнително и с водеща адвокатска кантора, която е тясно специализирана в производства по несъстоятелност.

Свързани статии