Новини

Напредък в съдебните действия срещу BBG

Iuvo Group спечели делото за налагане на обезпечителни мерки върху движимите активи /МПС-та/ на кредитния оригинатор BBG в Грузия. Предстои iuvo, като кредитор, да се сдобие с изпълнителен лист, посредством който и със съдействието на частен съдебен изпълнител активите на компанията ще бъдат въведени на отговорно пазене от Грузинското национално бюро по изпълненията (местният компетентен орган за тази дейност). Грузинското национално бюро по изпълненията ще пази активите на BBG докато решението на съда в Естония, във връзка с основия подаден съдебен иск срещу BBG от iuvo, не бъде постановено. В тази връзка, очакваме положителното развитие на делото в Естония, за да пристъпим към реалното осребряване на движимите активи на BBG, с цел погасяването на дълга им.

Ще продължаваме да споделяме най-актуалната информация по развитието на казуса. Запазването на интересите на инвеститорите е основен фокус в работата ни и ежедневните ни усилия са насочени към това iuvo да продължава да бъде най-доброто място за Вашите средства.

Свързани статии