Новини

Нов връх в историята на iuvo – над 60 милиона евро инвестирани средства на платформата

Интересът към P2P инвестициите в Европа и стойността на оборотите в сектора продължават да нарастват. Ръстът на континента (без Великобритания) за 2017 година например е 63%, сравнено с 2016 година. Нивата на доходност в P2P, сравнено с традиционните инвестиции, като например в недвижимо имущество, са двойни и дори тройни. Стандартният банков депозит носи по-малко от един процент възвръщаемост, докато средната годишна доходност в iuvo от своя страна за 2018 г е 9.2%.

От момента на основаването на iuvo през 2016 година до днес доверието към нас е нараснало многократно и днес вече може да се похвалим с 60М евро инвестиции, което е ръст от 406% спрямо същия период на миналата година.

В iuvo вече има повече от 12 000 инвеститори от 120 държави. Броят им през 2018 година преживя ръст от 286%, спрямо 2017 г. Средният депозит на платформата към днешна дата е 5000 евро, а 10 % от инвеститорите ни имат депозити в размер над 10 000 евро. Изправени сме пред нови предизвикателства, като навлизането на нови европейски пазари, присъединяването на нови оригинатори, предлагането на различни типове кредити и прибавянето на разнообразни функционалности. Работим постоянно върху подобряването на цялостното клиентско преживяване в iuvo, свързано с методите на депозиране и инвестиране и с нивата на сигурност. За нас от изключително значение е платформата да продължава да бъде удобна за ползване и всичко да е персонализирано спрямо изискванията и очакванията на нашите инвеститори.

Затова ежедневно сверяваме часовниците си спрямо обратната връзка, която получаваме от теб.

Основна наша мисия е популяризирането на P2P инвестирането, като по този начин се опитваме да осигурим алтернатива на закърнелите инвестиционни методи. Вярваме, че всеки може да осъществи печалба чрез инвестиране в P2P заеми и не можем да понесем мисълта, че има хора, които влагат трудно спечелените си спестявания в инвестиции без перспектива. В основата на ценностите ни е вярата, че секторът на финансовите технологии има потенциала да направи инвестирането по-приятно за всички и това категорично е подходът на бъдещето.

 

Благодарим ти за доверието!

Свързани статии