Новини

100% покритие и на лихвата при обратно изкупуване на кредит от Access Finance

Както знаеш, през юни месец Access Finance, стана част от растящото семейство на iuvo. Компанията е едно от дружествата в Management Financial Group (MFG) – холдингът, от който и iuvo е част. А продукът, с който те стартираха на платформата, е Бяла Карта.

От днес Access Finance ще зарадва инвеститорите в iuvo с още по-добри параметри на кредитите си, а именно в случай на непогасяване на кредита, при обратно изкупуване, се изплаща не само главницата, но и лихвата по зададения погасителен план. Кампанията /новата услуга обхваща всички нови и част от наличните кредити за инвестиране на платформата.

Какво още ще получиш от инвестициите си в Access Finance?

– 30 дневен байбек със 100% покритие на лихва и главница.

– Лихва 7.5- 8.5%

– Кредити в клас А

– Среден матуритет на кредитите от 6-12 месеца по предефиниран погасителен план.

За да получиш по-добра доходност и да се радваш на успешна инвестиционна стратегия, ти трябват точните данни. Затова ти споделяме, че партьорите ни от Access Finance, показаха много добри резултати към H1’21. Реализирани приходи от продажби към H1’21 в размер на 7 883 млн. Евро, а финансовят резултат е 2 709 млн. евро. Прочети повече за постиженията им в нашия блог.

Избери най-подходящите кредитити за своята инвестиционна стратегия сега с новите предложения на Access Finance! Инвестицията си заслужава!

Свързани статии