filters_iuvo
Ръководства

Филтрите в iuvo – как и защо?

Ако тепърва започвате да изграждате своето инвестиционно портфолио, вероятно се чудите как да изберете кредитите, в които да инвестирате. В iuvo можете да избирате между хиляди кредити. Как тогава преценявате кои са най-подходящите за вас?

 

Откъде идва информацията за всеки кредит?

За да разберете по-добре филтрите, имайте предвид, че всеки листнат в iuvo кредит е отпуснат от небанкова финансова институция – оригинатор. Този вид институции имат редица свои критерии, на които кредитополучателите трябва да отговарят, за да получат заем.  Небанковите институции изискват и определена информация, която да им помогне при вземането на решение.

Ако потребителят отговаря на изискванията и бъде одобрен за кредит, той получава кредитен рейтинг – разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). В iuvo кредитните рейтинги започват от А – най-малък риск от дефолт (и най-ниска доходност)  и стигат до HR най-висок риск от дефолт (най-висока доходност).

Кредитите на кредитополучатели, които имат добри приходи и чиста кредитна история е по-вероятно да получат висок кредитен рейтинг – А и обратното, хора с лоша кредитна история и нерегулярни и/или недостатъчни доходи, ако бъдат одобрени, ще получат рейтинг HR или близък.

Тъй като кредитите се отпускат от оригинатори с дългогодишен опит и изградени системи за оценка на риска, в повечето случаи кредитните рейтинги се представят така, както се очаква и инвеститорите да могат да предвидят какво могат да очакват и като риск, и като доходност.

Тук идва ролята на филтрите. Благодарение на информацията, която е събрана за всеки кредит/потребител филтрирането позволява бързо и лесно да се намират кредити, които отговарят на конкретните изисквания на инвеститора. Едно от най-големите предимства на филтрите е, че с тяхна помощ могат да се разграничават кредити, които имат един и същи кредитен рейтинг, но различно историческо представяне. Комбинацията от филтри, която използвате може да повиши доходността ви, защото ще позволи по-прецизен контрол на кредитите, в които инвестирате, както и съчетаване на специфични техни характеристики, които представляват интерес за вас.

Филтрите в iuvo можете да достъпите след като влезете във вашия профил, изберете „Инвестирай“ и изберете дали желаете да купите кредити на първичен или вторичен пазар.

Избирайки между петнадесет различни полета с определени характеристики, вие можете да създадете своите предпочитани комбинации, които да запазите и да използвате и за в бъдеще.

 

Как работят филтрите

Тип на кредита – от падащото меню можете да филтрирате типове кредити – ипотечен, бизнес и т.н. С навлизането на нови оригинатори, типовете кредити ще се увеличават и ще предоставят още по-разнообразни възможности за инвестиране. Различните типове кредити носят различна доходност и имат различна ликвидност – например един потребителски кредит би бил много по-ликвиден от един ипотечен кредит. Това е важно да се вземе предвид, защото от ликвидността зависи колко бързо можете да получите инвестираните средства обратно при нужда

Рейтинг клас  – всички класове рейтинги, които обозначават вероятност от дефолт. Те са пряко обвързани с доходността от кредита. Кредитните рейтинги в iuvo са:

А0 – 2% вероятност за дефолт
B2 – 10% вероятност за дефолт
C10 – 18% вероятност за дефолт
D18 – 25% вероятност за дефолт
E25 – 35% вероятност за дефолт
HRнад 35% вероятност за дефолт

 

Филтрирайки по кредитен рейтинг инвеститорите контролират риска, който са склонни да поемат

Buy-back гаранция – Това означава, че ако кредитът, в който сте инвестирали, влезе в закъснение от над 60 дни оригинаторът се задължава да изкупи обратно вашата инвестиция. Към момента всички кредити в платформата имат buy-back гаранция, но предвиждаме и опция без такава, която ще позволи на инвеститорите да генерират по-висока доходност

Тип обезпечение – към момента в iuvo се предлагат само кредити без обезпечение. Освен buy-back гаранцията, обезпечението е друг механизъм, с който се намалява риска от загуба за инвеститорите. С навлизането на нови оригинатори в платформата, видовете кредити с обезпечение, които се предлагат, ще се увеличават

Лихва (%) – в двете полета се попълва диапазонът на доходността, която очаквате от кредитите. Имайте предвид, че ако изберете кредитен рейтинг А – най-нискорисковия, не може да имате доходност 10-12% (и обратното) и при така зададени филтри, няма да имате резултати. Това е метод, сходен на филтрирането по кредитен рейтинг, с тази разлика, че тук тежестта пада на доходността

Държава – в коя държава са отпуснати кредитите

Дата на издаване – дата на отпускане на кредита

ID на кредита – ако търсите конкретен кредит, в който сте инвестирали или който сте запазили, можете да го откриете по неговото ID

Тип вноска – на какъв срок потребителят трябва да прави вноска по своя кредит. Вашият избор на този филтър зависи от това, как желаете да контролирате своя cash-flow. По-честите вноски са по-малки, но позволяват постоянен приток на средства, които можете да реинвестирате веднага

Оригинатор – ако имате предпочитания към кредитната институция, отпуснала кредита, можете да филтрирате от тук. За момента в iuvo има само един оригинатор, като се очаква през 2017 г. към него да се присъединят още поне четири нови оригинатора, както от България, така и от чужбина

Валута – валутата, в която е отпуснат кредита

Свободна сума за инвестиране – тук задавате диапазона на сумата, която искате да бъде свободна за инвестиране в кредитите, които търсите. Тъй като във всеки кредит инвестират много потребители, сумата, свободна за инвестиране в конкретен кредит постоянно намалява. В зависимост от сумата, която искате да инвестирате във един кредит, може да филтрирате така, че да виждате само кредитите, които имат достатъчно свободни за инвестиция средства.

Статус – от това падащо меню можете да изберете кредити, които се изплащат редовно или кредити, които са влезли в определена забава. Тази възможност е важна, тъй като позволява на инвеститорите да инвестират в кредити в забава – по-рискова, но понякога по-печеливша стратегия

Метод на амортизация – в iuvo всички кредити има пълна амортизация. Това означава, че с всяка направена вноска се изплаща и част от главницата, и лихвата

Моите инвестиции – ако не искате да виждате кредити, в които вече сте инвестирали или напротив, искате да виждате само кредити, в които сте инвестирали, може да използвате тази опция

 

Очаквайте нови филтри

Скоро ще бъдат активни и филтри за месечен доход, пол, населено място и други!

Филтрите в iuvo са мощен инструмент. Доброто им познаване и правилното им използване ще ви дадат много по-дълбок поглед върху възможностите за инвестиране и ще се отразят положително на доходността, която генерирате.

Свързани статии