auto_invest
Инвестиции, Ръководства

Какви са рисковете при peer-2-peer инвестирането

Почти всяка инвестиция е свързана с някакво ниво на риск. Като инвеститор за вас е изключително важно е то да се вземе предвид, за да може решенията, свързани с вашите инвестиции да бъдат максимално информирани. Вярваме, че това, върху което трябва да се фокусира всеки инвеститор е съотношението между риска и печалбата. Вижте кои са рисковете, които поемате, инвестирайки в peer-to-peer платформа:
Дефолт на кредита, в който сте инвестирали

Като инвеститор, вие печелите, когато кредитът, част от който сте купили, се изплаща. Ако кредитополучателят спре да внася своите вноски, кредитът дефолтира. В iuvo сме свели риска за вашата инвестиция до минимум с нашата buy-back гаранция, но той все пак съществува и трябва да се взема предвид.
Недобре диверсифицирано портфолио

Най-добрият начин, да сведете до минимум рисковете от загуби, е да диверсифицирате своето портфолио. Това означава да разпределите неголеми суми между много кредити, вместо да инвестирате една или няколко по-големи суми в малък брой кредити. Инвестирайки малки суми в голям брой кредити, вие си гарантирате, че дори някои от тях да дефолтират, това няма да даде сериозно отражение на общата ви инвестиция и нейната възвръщаемост.
Банкрутиране на P2P платформата

Макар и малко вероятно, това все пак е възможно. Платформи, които нямат оригинатори, а сами отпускат заемите разработват своите backup планове, в случай на фалит. Тъй като iuvo работи с оригинатори – утвърдени небанкови финансови институции, инвестираните средства са в отделни сметки, а всяко споразумение за закупуване на част от кредит е сключено между инвеститора и съответния оригинатор и не се влияе от платформата.
Регулаторни промени

Peer-to-peer инвестирането е сравнително нова индустрия и като такава все още не е регулирана навсякъде по хармоничен начин. Потенциалната намеса би могла да внесе промени в начина, по който платформите в различните държави функционират и във възвръщаемостта, която предлагат, но към момента няма индикации, че това може да се случи скоро.

Годишната доходност, която iuvo предлага, е до 12% и можете да започнете да печелите пари веднага, след като заредите средства в профила си и създадете своето портфолио!

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии