high_risk
Инвестиции, Ръководства

Висока възвръщаемост и контролиран риск

Къде да инвестираме парите си? Това е често задаван въпрос във времена на ниски лихви по депозитите, високи такси на голяма част от взаимните фондове, а също и ниска ликвидност на Българска фондова борса.

Peer-to-peer е един отговор на този въпрос – онлайн платформа ви предлага възможност за инвестиции с избрана от вас сумa, без такси за всички регистрирали се в самото начало инвеститори и висока възвръщаемост при контролиран риск.

Iuvo е peer-to-peer lending пазар, който среща инвеститори, търсещи висока възвръщаемост, с кредитодатели от небанковия финансов сектор (оригинатори). В iuvo ще можете да инвестирате в различни типове кредити от различни оригинатори и държави. Също така ще можете сами да определите портфолиото, желаната възвръщаемост и нива на риск. Peer-to-peer инвестирането е услуга, която функционира от години на европейския финансов пазар.

Следва да се има предвид, че всички кредитодатели, наричани още оригинатори, са надлежно регистрирани небанкови финансови институции, опериращи на територията на ЕС. Те преминават задълбочен анализ на портфолиото и на процесите си, за да предложат надеждни и разнородни кредити на инвеститорите ни. Iuvo платформата е регистрирана в Естония, която е известна като един от най-напредналите европейски пазари в този вид инвестиране и високо ниво на ползване на интернет технологии. Платформата не предлага заеми, а инвестиционна услуга – всеки от нас има възможност да инвестира в заемите, предоставяни от небанковите финансови институции, с които платформата работи.

В iuvo могат да инвестират както физически, така и юридически лица. Единствените изисквания за това са: Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС и тяхната самоличност да е потвърдена от iuvo. Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

Прочетете повече на: http://profit.bg/

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии