Ръководства

Защо стартирахме инициативата за добри P2P лендинг практики на пазара?

Ние в iuvo сме част от динамичен сектор, който се стреми към иновации и искаме да обърнем внимание на по-добрата регулация на пазара. Именно липсата на единни и официално наложени правила в различните държави прави бизнеса нестабилен, както и несигурен за инвеститорите. По този път стигнахме до извода, че имаме нужда от въвеждане на единни добри практики. Ако искаш да научиш повече за началото на процеса, по изграждане на единни P2P лендинг практики на пазара можеш да прочетеш тук.

Желанието ни е тези добри практики да се превърнат в стандарти за цялата индустрия и да се споделят от големите P2P платформи – независимо от техния бизнес модел. Ето какви са и нашите предложения, които вече намериха подкрепа както от българските P2P лендинг платформи и Българската финтех асоциация, както и European Digital Finance Association.

Предлаганите от нас стандарти са свързани с всички звена на функциониращите Р2Р компании.

– на първо място – осигуряване на сигурността на нашите клиенти, благодарение на гаранцията на качеството на нашата дейност. Основната ни цел е да запазим дългосрочното доверие на инвеститорите и заедно да ръководим растежа в сектора.

– с не по-малка важност остава и подбора на оригинаторите и осигуряването на по-голяма прозрачност и мониторинг върху Р2Р компаниите с външни партньори. За да избегнем риска от двойно листване на кредити в платформите, имаме нужда от единно място за проследяване на портфолиата на оригинаторите в отделните платформи чрез портал, в който лесно и удобно да се проследи кои кредити са продадени и къде. Прозрачността на информацията е в основата на доверието на инвеститорите в този клас активи. Основен приоритет е стимулирането на още по-голяма отговорност и вземането на активно участие във всички нива от процеса по сформиране на добри P2P лендинг практики, от страна на всички P2P платформите. По-голямата подкрепа от бранша ще спомогне за по-добрата защита и сигурността както на клиентите, така и на самите платформи от нелоялните практики от страна на оригинаторите.

Сформирането на единни практики ще обедини платформите в сектора и ще спомогне за изграждането на унифицирани правила в европейската финтех екосистема. Всеки инвеститор, оригинатор и платформа ще имат своето място в изграждането на бъдещето на тази бързо равиваща се индустрия.

Ние в iuvo вече сме въвели голяма част от тези правила и практики, но те биха били ефиктивни, единствено ако цялата индустрия ги въведе и приеме. Затова сме поканили конкурентите ни да се превърнат в наши партньори в тази инициатива. Заедно ще изпратим силно послание за лична и корпоративна отговорност и ще покажем реален ангажимент за устойчив растеж на сектора.

Защо повече P2P платформи да се включат?

Всяка платформа за P2P лендинг може да стане част от широката дискусия на паневропейско и дори глобално равнище, която касае P2P кредитирането. Така всеки играч на пазара може да има реален принос в изграждането и приемането на най-добрите практики за сектора. Поканили сме водещи компании в бранша да вземат активно участие в обсъждането с различни регулаторни и законодателни институции, а впоследствие заедно да следим за изпълнението на приетите стандарти. Надяваме се, съвсем скоро нашите инвеститори да могат да се възползват от споделената информация и мониторинг за различните P2P платформи и да повишат допълнително осведомеността си. Саморегулирането ще защити инвеститорите и платформите за P2P кредитиране от измами. Повишаването на стандартите ще намали броя на некоректните партньори в сектора, което ще доведе до по-малко фалирали оригинатори за платформите и ще подобри запазването на инвестициите. Същевременно това ще увеличи и доверието в P2P кредитирането.

По-голямото доверие в сектора ще доведе до повече инвеститори на всички платформи.

Всички P2P платформи, които искат да се включат в създаването на браншова организация и да станат неразривна част от процеса за оптимизиране и повишаване на сигурността в сектора, са добре дошли и могат да се свържат директно с нас.

Какво следва?

Очаквайте скоро подробности от първите ни браншови срещи с водещи компании за P2P лендинг на европейско ниво, както и конкретните ни предложения за саморегулиране на сектора.

Свързани статии