Новини

Viva Credit: Одитиран финансов отчет за 2022

През 2022 г. Viva Credit затвърждава своето положение на пазара и печели по-голям пазарен дял в сравнение с предходните години.

Приходите от основната дейност през 2022 са нараснали с 3.69% в сравнение с 2021.

Активите на дружеството са намалели с 12%, което се дължи на намаляване вземанията по предоставени кредити, увеличение на обезценката на вземанията и размерът на необслужваните кредити. Пасивите на дружеството през 2022 са намалели със 17% в сравнение с 2021.

Viva Credit са завършили 2022 година с чиста печалба от 3.6 млн. лв.

През 2023 г. основният стремеж на дружеството е запазване на стабилността и финансовите параметри, повишаване събираемостта на предоставените кредити, подобряване качеството на кредитния портфейл и постигане на оптимална печалба от дейността.

Виж пълната информация ТУК.

Свързани статии