Новини

Съдебното решение срещу BBG беше връчено успешно. Предстои да пристъпим към изпълнение на блокираните активи на компанията

Във връзка с правните действия в защита на интересите на инвестиралите в кредити на грузинската компания BBG последно ви информирахме, че беше обявено съдебно решение „по подразбиране“ в полза на iuvo. Същото следваше да бъде връчено на BBG, за да влезе в сила. Към настоящия момент решението е връчено, с което можем да пристъпим към удовлетворяване исканията ни от блокираните активи на грузинското дружество и погасяване на дълга им. Стъпки в тази посока вече са предприети, като се очаква и стартиране на самата процедура по осребряване на блокираните активи на BBG в Грузия.

Както знаете, през 2021-ва iuvo спечели делото за налагане на обезпечителни мерки върху движими активи /МПС/ на BBG в Грузия и на дружеството бяха наложени забрани за разпореждане с наличните активи. Продължаваме да ви информираме за всяко развитие по случая и резултатите от предприетите от нас правни действия и мерки за погасяване на дълга на дружеството към инвеститорите и платформата.

Свързани статии