Новини

Резултати на Access Finance и AXI Card за 2022 година

Едни от най-предпочитаните кредитни оригинатори на пазара на iuvo – Access Finance, AXI Card Румъния и AXI Card Испания, споделят информация относно развитието на бизнесите им и резултатите за 2022 година.

Акцентите в развитието на компаниите през 2022 година са:

  • Основен фокус в подобряването на клиентското портфолио и на трите компании;
  • Access Finance България с над €26M приходи и над €7.5М оперативна печалба;
  • AXI Card Румъния с позитивна оперативна печалба и близо 19% ръст спрямо 2021;
  • Младата компания AXI Card Испания продължава развитието си и бележи ръст в новоодобрените кредитни карти спрямо 2021;
  • Основен фокус в плановете за бъдещо бизнес развитие е стартиране на дейност в САЩ.

В предоставените презентации ще можеш да прочетеш повече относно резултатите и развитието на бизнесите на Access Finance, AXI Card Румъния и AXI Card Испания.

До 31.03.2023 Access Finance, AXI Card Румъния и AXI Card Испания предлагат промоционално на пазара ни кредити с 1% по-висока лихва. Новите лихвени нива са 8% на годишна база с 6-месечни кредити и 8.5% с 12-месечни кредити. Както обикновено, кредитите на трите компании са в клас А и с 30-дневен buyback на главница и лихва. Като част от Management Financial Group (MFG), за трите компании важи групова гаранция.

Информирай се и инвестирай сега.

Свързани статии