Новини

P2P платформата iuvo се мести в България (Обновено на 02.11.2022)

Iuvo е част от групата Management Financial Group (MFG), която стартира своята дейност в България и има в структурата си компании с над 17 години история. На повечето потребители е известно, че платформата е тясно свързана с България и голяма част от оперативната и ръководна дейност на дружеството се осъществява от офиса в град София.

Виждаме отлични перспективи за развитие пред iuvo и плановете да ги реализираме са амбициозни. За да постигнем поставените цели и да усъвършенстваме услугите на iuvo, предвиждаме да осъществим плавен процес за цялостно преместване на платформата в България. Промяната е част от стратегията на Благовест Караджов, управител на iuvo, за дългосрочно развитие на компанията и част от плана за постигане на ефективност на управлението, с който цели да нареди дружеството в Топ 3 по инвестирани средства в сегмента.

„За нас е гордост и чест да можем да заявим своя произход, регистрирайки се именно в България, откъдето тръгват идеята и бизнеса ни, както и да се възползваме от предимствата на икономическата среда в България, така че да продължим да носим максимална добавена стойност на потребителите в платформата.“, сподели Благовест Караджов, CEO на iuvo. „Екипът на компанията и в момента е основно български. Едни от най-големите ни оригинатори са от Централна и Източна Европа и са предпочитани от потребителите ни от цяла Европа. Безспорен лидер сме на българския пазар. България е един от основните финтех, ИТ и аутсорсинг хъбове в Европа. Преместването на бизнес операциите тук ще намали значително разходите по поддръжка на платформата, което ни позволява да инвестираме повече в технологии и да постигнем много скоро нашата амбиция да предлагаме най-добрия UX/UI за нашите потребители.“

Важно е да уточним, че за средствата на потребителите няма да настъпят промени, а работата на платформата ще продължи по познатия до сега начин. Стриктно следваме AML/CFT регулациите на Европейския съюз и това ще продължи да бъде така и занапред. Работата ни ще продължи, както и до сега.

В момента iuvo е регулиран от Естонската финансова комисия и дружеството е регистрирано съгласно законодателството на Република Естония. В България предвиждаме регистрацията на iuvo да продължи да функционира под местния надзор. Във връзка с плановете ни за предоставяне на допълнителни услуги на нашите потребители предстои да стартираме и процедура по регистрация като представител на дружество за електронни пари.

В стремежа си да рационализира и оптимизира своите бизнес дейности, IUVO прекратява услугите си за кредитно посредничество, предоставяни съгласно лиценз № 4.1-1/133, издаден на 28.08.2017 г. от Естонския орган за финансов надзор. Тези услуги не са част от основната дейност на IUVO и ресурсите, предназначени за тях, ще бъдат използвани по по-ефективен начин. IUVO е в процес на подаване на искане за доброволно отказване от лиценза. Във връзка с това IUVO прекрати достъпа на потребителите до онлайн приложението за подаване на заявки за кредитно посредничество. След приключване на процеса на доброволно отказване от лиценза никоя част от бизнес дейностите на IUVO няма да бъде регулирана от Естонския орган за финансов надзор.

Друга промяна, която се случи тази година, е поемането на управлението на iuvo от Благовест Караджов през април 2022г. Той стана част от семейството ни след повече от 20 години на ръководни позиции в различни компании с насоченост към иновации и високи технологии. Благовест има доказан опит и успех в създаването и управлението на комплексни решения в областта на финтех, телекомуникациите и електронната търговия. Част от обявените приоритети на Благовест още за първите месеци в качеството му на изпълнителен директор е технологичното обновление на платформата, иновациите и навлизането на нови пазари.

„В следващите две години основната ми цел е iuvo да е в Топ 3 по инвестирани средства сред платформите в сегмента. Убеден съм, че имаме пълния потенциал да го постигнем.“ – Благовест Караджов

За шестте години от създаването си iuvo привлече над 30 000 инвеститори и близо 270 милиона евро оборот на пазара, които са донесли средна годишна доходност от 9.2% на инвеститорите от създаването на платформата досега. Години наред iuvo е сред най-големите платформи по пазарен дял в континентална Европа. Мажоритарен собственик на платформата е MFG – група, която обхваща в структурата си небанкови финансови институции и финтех компании на 7 пазара в Европа и САЩ. Мисията на iuvo продължава да бъде предоставяне на иновативни продукти, които срещат интересите на потребители и оригинатори, като за тази цел се стремим постоянно да разширяваме обхвата на партньорствата си, както и да привличаме нови потребители, на които да предложим лесни, удобни и интуитивни за ползване продукти, индивидуално отношение и атрактивни условия на платформата.

Обновено на 02.11.2022

Както информирахме по-рано през годината, част от процедурата по преместването на регистрацията на iuvo в България и оптимизирането на бизнес операциите е връщането на лиценза ни като кредитен посредник. EFSA одобри искането ни и вече iuvo не е кредитен посредник. Считайки, че тези услуги не са част от основната ни дейност, не настъпва промяна за инвестираните средства чрез нашия P2P marketplace и iuvoSAVE. Тази стъпка е необходимост в процеса, която ни позволява да задвижим формално процедурата. Iuvo ще продължи стриктно да спазва всички AML/CFT регулации на ЕС след преместването на регистрацията в България, както и регулациите за бизнесите в страната.

 

Свързани статии