Вторичен пазар
Ръководства

Вторичен пазар и ползите от него

Какво представлява вторичният пазар?

Вторичният пазар е място, където инвеститорите могат да купуват и продават части от кредити на други инвеститори. Основното предимство на този вид търговия, е че тя предоставя на инвеститорите възможност за ликвидност на техните инвестиции. Други ползи от търгуването на вторичния пазар са:

– възможност да получат доходност по-бързо от съответстващия погасителен план

– възможност да реализират още по-висока доходност, ако успеят да продадат инвестицията си на по-висока цена от номиналната (цена с премия) или пък да закупят такава на цена, по-ниска от номиналната (цена с отстъпка)

– възможност да инвестират в заеми, които вече не са налични на първичен пазар

Купуване на кредити на вторичен пазар в iuvo

Iuvo предлага вторичен пазар на всички свои инвеститори. След като влезете в профила си, можете да достигнете до вторичния пазар през меню „Инвестирай“ и изберете таба „Вторичен пазар“.

Използвайте филтрите, за да видите само кредити, които отговарят на конкретни изисквания, които имате, или разгледайте всеки листнат на вторичен пазар кредит и неговите характеристики от списъка под филтрите.

 

Всеки кредит има бутон „Инвестирай“. След натискане за един или повече кредита, можете да посочите сумата, която искате да инвестирате и да потвърдите с бутон „Инвестирай в избраните“. Така кредитите стават част от вашето портфолио и започват да генерират доходност.

Продаване на кредити на вторичен пазар в iuvo

Всеки инвеститор може да обяви за продан кредит или част от кредит от своето портфолио на вторичен пазар.
В меню „Инвестирай“, таб „Моите инвестиции“ са налични всички кредити, в които сте инвестирали.

С бутон „Продай“ и потвърждение можете да предложите всеки от своите кредити за продажба на вторичния пазар, като сами определите цената, която да търсите за него. Тя може да е по-висока (цена с премия) или по-ниска (цена с отстъпка) от номиналната.

Търгуването на вторичен пазар е начин, по който можете сериозно да повишите възвръщаемостта на своите инвестиции. Възможността за бърза ликвидност е от изключително значение за инвеститорите, особено когато става въпрос за инвестиции в по-дългосрочни заеми. Това превръща вторичния пазар във важен инструмент, с помощта на който можете да извлечете максимум доходност от своите инвестиции.

Свързани статии