Ръководства

Рейтинг клас – Какво трябва да знам?

За нас, екипът на iuvo, е важно да поддържаме редовна комуникация с теб. Държим както да те информираме за новостите около нашите оригинатори, така и да ти даваме полезна информация, която можеш да приложиш в своето инвестиране.

Днес ще обърнем внимание на класовете на кредитите в iuvo или т.нар. “рейтинг клас”. Какво означава, как може да се използва и защо тази информация е важна.

Рейтинг класът e филтър, който се настройва в почти всяка инвестиционна стратегия в iuvo. Най-често той служи, за да се постигне баланс между лихва и вероятност от неплащане навреме. В комбинация с останалите филтри в автоматичното инвестиране, твоята стратегия може много добре да разпредели средствата ти така, че те да носят удовлетворяваща лихва.

Целта на рейтинговите класове е да направи сравними кредити, отпуснати от различни оригинатори. Филтърът показва каква е вероятността конкретният кредитополучател да не спази предварително погасителния план и да забави погасяване на вноска. Зад него стои процент, който се определя от профила на клиента (заетост, размер на заплата, семейно положение, възраст), кредитната му история и от други фактори.

Вероятността за ненавременно погасяване на кредит е описана във възходящ ред в отделните класове, както следва:

Клас A: 0 – 4%
Клас B: 4 – 10%
Клас C: 10 – 18%
Клас D: 18 – 25%
Клас E: 25 – 35%
Клас HR: над 35%

Тук отбелязваме, че  тези проценти са средни и както има кредити в HR клас, които се погасяват редовно, така има и такива в А, които е възможно да не бъдат погасени навреме.

С цел по-добра диверсификация на твоите инвестиции между различните оригинатори, е важно да имаш предвид, че всяка компания е специализирана в отдаването на определен тип кредити с различен клас кредитополучатели.

За да инвестираш успешно, е добре да знаеш от кой оригинатор какви кредити можеш да очакваш. Всяка компания предоставя различен лихвен процент за кредитите си, отдадени на кредитополучатели в различните рейтингови класове. Важно е още да се съобразят продължителността на кредита, както и други специфики, които да отговорят както на твоите критерии, така и на наличностите в момента на пазара.

Ако имаш нужда от съдействие за най-оптималното прилагане на твоята стратегия, свържи се с нас по чат, телефон, имейл или се обърни към своя личен акаунт мениджър.

Приятно инвестиране с iuvo!

Свързани статии