Новини

Бизнесът на оригинаторите ни в условията на пандемията – ъпдейт от iuvo

С разрастването на епидемията по света растат и въпросите, които всички ние си задаваме. За нас – екипът на iuvo, е от изключително значение до инвеститорите ни да достига възможно най-точната информация за ситуацията, в която бизнесът ни оперира. Основен приоритет е здравето на засегнатите и превенцията на разпространение на болестта. Въпреки това нашата отговорност да ви предоставяме високодоходен продукт с контролиран риск не намалява. Верни сме на ценностите и мисията на iuvo и вярваме, че заедно можем да преминем през всяко предизвикателство.

Нашият ангажимент

Екипът ни предприе проактивен подход и комуникираме непрекъснато с всички наши партньори, за да следим:

– Как се отразява ситуацията на местния пазар и на бизнеса им

– Какви мерки са предприели сега и какви са плановете им в близко бъдеще

– Какви са показателите им за стабилност и ликвидност

– Какво се случва на политическия/регулаторния хоризонт

– Каква е релната ситуация за живущите в страната, в която се намират

Тези въпроси бяха в основата на разговорите ни с лицата, отговорни за бизнеса на нашите оригинатори. Обобщаваме показателите и мерките, взети в тази ситуация на неопределеност тук:

– Към този момент нито една компания не изпитва колебания в събираемостта

– Всички компании ни потвърдиха, че имат нужната ликвидност

– Въпреки това всички предвиждат да намалят обемите на отпускане на кредити, докато траят периодите на карантина в различните държави

– Компаниите ще завишат критериите за скоринга си, като намаляват или напълно изключват фирми или заети лица в отраслите туризъм, транспорт, ресторантьорство, търговия на дребно (с изключение на e-commerce)

– Пренасочват усилията на кол центровете си от отпускане на кредити към комуникация с настоящите клиенти, оценка на ситуацията им и събиране

– Компаниите в бизнес кредитирането са в постоянен контакт с всички значими клиенти на ниво мениджмънт

– Служителите на всички компании работят от вкъщи, доколкото е възможно, като не очакват това да се отрази по никакъв начин на оперативната дейност

Всички сме изправени пред настоящото положение заедно. Ние ще продължаваме да поддържаме връзка с партньорите си всеки ден и ще оценяваме адекватността на мерките, които взимат. Поемаме отговорност да държим клиентите си максимално информирани за всяка съществена промяна в ситуацията.

Екипът ни спазва всички комуникирани разпоредби и препоръки. Работим максимално възможно от вкъщи. Подготвени сме и не очакваме това да се отрази по никакъв начин на работата ни. Апелираме към вас да стоите у дома и нека преминем през това изпитание заедно. Бъдете здрави!

Свързани статии