Новини

Ъпдейт от iuvo: Статус на оригинаторите в кризисната ситуация

Разпространението на коронавируса по света продължава, а с него и нуждата от точна информация става все-по голяма. Днес споделяме с теб най-важното, което трябва да знаеш за бизнеса на оригинаторите в iuvo. Предприели сме проактивен подход и комуникираме непрекъснато с всички наши партньори, за да следим:

– Как се отразява ситуацията на местния пазар и на бизнеса им?

– Какви мерки са предприели сега и за в бъдеще?

– Какви са показателите им за стабилност и ликвидност?

– Какво се случва на политическия/регулаторния хоризонт?

– Каква е ситуацията по улиците на страната, в която оперират?

Постоянната комуникация с отговорните лица за бизнеса на партньорите ни ни помага да сме близо до развитието на ситуацията. Ето и актуалната информация, която имаме:

– Очаквано, всички компании започват да изпитват леки забавяния в събираемостта, но не критично.

– Всички компании са спрели отпускането на кредити на нови клиенти, докато трае ситуацията. Отпускат само на доказали се проверени длъжници.

– Водят се разговори за удължаване на срокове на плащане в някои индивидуални случаи, когато клиентът се е доказал в миналото като добър.

– Никъде на национално ниво няма въведен мораториум на погасявания по кредити на този етап.

– Всички компании още веднъж потвърдиха, че имат здравословна ликвидност към момента.

Това са мерките дотук, които споделихме с теб миналата седмица:

– Към този момент никоя компания не изпитва никакви колебания в събираемостта;

– Всички компании ни потвърдиха, че имат нужната ликвидност.

– Въпреки това всички предвиждат да намалят обемите на отпускане на кредити, докато траят карантините в различните държави.

– Освен това затягат скоринга си, като или намаляват или напълно изключват фирми или заети лица в отраслите туризъм, транспорт, ресторантьорство, търговия на дребно (с изкл. на e-commerce).

– Пренасочват усилията на кол центровете си от отпускане към комуникация с настоящите клиенти, оценка на ситуацията им и събиране.

– Компаниите в бизнес кредитирането са в постоянен контакт с всички значими клиенти на ниво мениджмънт.

– Всички компании са възприели работа от къщи, доколкото е възможно, за служителите им, като не очакват това да се отрази по никакъв начин на оперативната дейност.

Екипът ни продължава да открива и да споделя всички важни аспекти и действия, които касаят инвестициите ти. #ОстаниВкъщи и бъди информиран.

Свързани статии