Новини

Ocean Credit с подобрени резултати през 2022

2022 бележи повратна точка в развитието на Ocean Credit. Компанията положи основата за солиден бъдещ растеж като инвестира в екипа си и разработка на нови продукти. Ocean Credit привлече финансиране на стойност €1.84 милиона, което е използвано за разширяване на бизнеса.

Новата онлайн платформа на Ocean Credit предлага на техните клиенти най-бързия и най-удобен процес по получаване на кредит в небанковия сектор на пазара в Румъния.

Компанията стартира и предлагането на нов продукт, който подготвя няколко години. Направен е така, че да отличи Ocean Credit от останалите конкуренти на пазара и да допринесе за повече комфорт на потребителите на бързи кредити.

Броят на отдадените кредити през 2022 е нараснал с 15.3%. Приблизително 32% от кредитите са към нови клиенти, а 68% към съществуващи клиенти.

Обемът на отдадените кредити е нараснал с 34.4%, а приходите от микрокредити със 100%. Със стартирането на новия продукт с по-дълъг матуритет и увеличения обем на отдадените кредити, брутният кредитен портфейл на компанията е нараснал с над 116%.

Успешната употреба на инструментите на дигиталния маркетинг и ефектът на партньорската мрежа дават отражение в увеличаването на новите клиенти с 51.5% в сравнение с 2021.

Откъм качество на кредитния портфейл, дялът на стандартно обслужваните кредити е над 70% от брутния портфейл към 31.12.2022.

Наблюдава се значителен ръст в приходите и компанията бележи нетна печалба от 192,022 RON за 2022.

Основната пазарна стратегия на Ocean Credit е да привлича дългосрочни клиенти чрез употребата на вътрешни разработки и напълно автоматизирани процеси. Компанията се цели в поддържането и оптимизирането на факторите, които водят до такъв висок процент завръщащи се клиенти, да ускори темпа на привличане на нови клиенти чрез продължаващото прилагане на интегрирана стратегия за разработване на продукти и дигитален маркетинг, както и да има двоен ръст на брутния кредитен портфейл през 2023.

Можеш да видиш Годишния отчет на Ocean Credit за 2022 ТУК.

Свързани статии