Новини

NordCard: Одитиран отчет за 2023 година

NordCard е латвийска финтех компания, предлагаща на клиентите си кредитен лимит по банкова сметка и по дебитна карта. Един от най-предпочитаните кредитни оригинатори в iuvo ти представя информация за резултатите си през 2023 година.

NordCard продължава своя положителен тренд на развитие, който се изразява в постоянно увеличаващи се приходи от продажби. Сравнено с 2022, приходите от продажби са нараснали с 12.92% през 2023. Положителният тренд продължава и в Q1 на 2024.

През 2023 компанията предприема допълнителни мерки за подобряване на прилаганата методология за отпускане на кредити и подобрява събираемостта по отпуснатите кредтити.

Ефектът от предприетите действия е видим и в подобрените финансови резултати. Реализираната рентабилност на продажбите през 2023 вече възлиза на 7% спрямо 5% през 2022.

Нетната печалба за 2023 на NordCard възлиза на 83 934 EUR, което е ръст с 49.16% сравнено с печалбата за 2022.

Коефициентът на текуща ликвидност на компанията също се е повишил и е 6.13 към 31.12.2023.

Виж одитирания финансов отчет на NordCard за 2023 година ТУК.

Все още имаш шанс да се възползваш от промо кредитите на NordCard с 10% лихва и значително по-кратък срок от стандартния на кредитите на компанията – 12 месеца!
Кредитите на NordCard са от клас А и B и са с 30-дневен buyback на главница и лихва.
Побързай и инвестирай сега.

Свързани статии