Новини

NordCard с положителен тренд на развитие към Q3 на 2022

NordCard предоставят информация за третото тримесечие на 2022 година относно финансовите им резултатите и ключовите бизнес индикатори.

  • Дружеството следва положителен тренд на развитие през 2022 и реализира ръст в нетните приходи към края на Q3 на 2022, които са в размер на 769 000 евро и представляват около 94% от приходите за цялата 2021 г.
  • Партньорите ни от Латвия регистрират ръст в кредитния портфейл с близо 20%, като нараства от 2 710 000 евро на 3 267 000 евро.
  • Iuvo Group продължава да е основен партньор на дружеството и осигурява около 70% от цялото външно финансиране, подкрепящо ръста на компанията.
  • Ефектът от извършената от NordCard оптимизация на разходите също допринася за положителния финансов резултат.
  • Съгласно предоставената ни от компанията информация към 30.09.2022, нивото на необслужвани кредити е 2% от портфейла им.

Виж финансовите резултати на NordCard към Q3 2022 ТУК.

Информирай се и реализирай доходност от средствата си с iuvo.

Свързани статии