Новини

NordCard с одитирани финансови отчети за 2021 и становище от компанията към Q1 2022

NordCard реализираха успешни резултати през 2021 година, въпреки предизвикателствата, породени от covid кризата в световен мащаб. Последователността в бизнес решенията, заедно с гъвкавостта и професионализма на екипа на NordCard доведоха до обновяване на процесите както по отдаването на нови кредити, така и по събирането на вземания.

През 2022 година партньорите ни от Латвия продължават да реализират положителни тенденции във финансовите си показатели, дори отчитат месец март като най-силен в историята на компанията, спрямо приходите си от основата дейност.

В предоставената презентация от кредитния оригинатор ще научиш повече за:

  • Позиция на компанията с оглед геополитическата обстановка в света;
  • Възходящи трендове на новотпуснати кредити и реализирани приходи;
  • Политики по оптимизация на разходите;
  • Компанията със стабилни нива на събираемост и с 3.1 М евро брутен портфейл към Q1 202

Виж финансовите отчети за 2021 и становището от компанията към Q1 2022.

Информирай се. Вземи правилните решения за твоите инвестиции. Генерирай доходност с NordCard и iuvo.

Свързани статии