Новини

NordCard: Одитиран финансов отчет за 2022

NordCard споделя одитирания си годишен отчет за 2022, както и повече детайли относно развитието на дружеството и взетите управленски решения, които доведоха до положителен финансов резултат.

Някои от по-важните акценти през 2022 година:

  • С цел стабилизиране на бизнес индикаторите на компанията и приходите от лихви, NordCard са подобрили политиките за отдаване на нови кредити и събиране на дългове, което води до позитивен нетен финансов резултат през 2022.
  • Нетната печалба на NordCard е реинвестирана обратно в компанията и покрива натрупани загуби от минали години.
  • NordCard поддържа много добри нива на ликвидност през 2022 и към края на годината е с общ коефициент на ликвидността от 6.07.
  • Управляваният от дружеството кредитен портфейл е нараснал с 22% и достига €3.4M с помощта на P2P платформи, включително
  • Не се наблюдава спад в платежоспособността на кредитополучателите, нито се очаква такъв през 2023 поради подобрените политики на компанията за отдаване на нови кредити и събиране на дългове.
  • Латвийската компния продължава да не е афектирана от настоящия геополитически конфликт, тъй като няма партньори и не планира да има партньори от засегнатите региони.

Виж одитирания отчет на NordCard за 2022 ТУК.

Свързани статии