Новини

Нова функционалност: Повече статистика за твоите инвестиции

По желание на инвеститорите с цел удобство, добавена е нова фунцкионалност в страница Табло, където е предоставена повече статистическа информация за твоите инвестиции.

Вече имаш четири pie chart графики, с помощта на които можеш да следиш разпределението на средствата ти в iuvoP2P по държава, лихвен процент, кредитен оригинатор и рейтинг клас. Когато поставиш курсора на мишката върху всеки отделен сегмент, виждаш информацията, представена в процентно съотношение и като сума.

Бутоните за информация относно инвестиции в iuvoSAVE и iuvoP2P са преместени, а под тях има добавени нови бутони, чрез които да избереш за коя валута да видиш информация, ако имаш повече от една в профила си, с цел повече удобство.

Инвестирай с iuvo сега и генерирай доходност от средствата си.

Свързани статии