Новини

Продължават действията за осребряване на движимите активи на BBG

Както вече ви информирахме, iuvo спечели делото за налагане на обезпечителни мерки върху движими активи /МПС/ на кредитния оригинатор BBG в Грузия. Към този момент решението на съда е вече в ход и на дружеството са наложени забрани за разпореждане с наличните активи, което е поредна успешна стъпка в развитието на казуса. Очакваме положително развитие и на заведеното дело в Естония, за да пристъпим и към реалното осребряване на дължимите активи на BBG, с което да стартираме погасяване на дълга им.
Продължаваме активно да се грижим за интересите на нашите инвеститорите и да бъдем най-доброто място за вашите средства.

Свързани статии