Новини

Интервю с оригинатор – Ibancar

Ibancar е част от iuvo от юни месец 2019 година. Компанията е един от лидерите на пазара на небанкови потребителски кредити в Испания. От 2014 г. партньорите ни успешно развиват своя бизнес и неговият успех идва от иновативния продукт, доброто разбиране на кредитния пазар и управлението на риска.

Alexander Melis – изпълнителен директор на Ibancar, споделя полезни съвети за твоите инвестиции, какво е бъдещето на P2P индустрията и повече за бизнес модела на компанията.

Разкажи ни за бизнес модела на вашата компания?

Нашият бизнес модел е хибрид. Взехме модела за кредитиране с обезпечение автомобил и го направихме толкова лесен и достъпен онлайн, колкото кредит до заплата. Заради обезпечението можем да предложим на кредитополучателите по-големи суми за по-дълги периоди, при по-ниски лихвени проценти, отколкото кредитите до заплата.

Нашият модел на финансиране се основава на стойността на обезпечението, така че имаме много малък кредитен риск и не се нуждаем от сложни алгоритми, които необезпечените кредитори използват за вземане на кредитни решения. Осъществяваме дейност от няколко години и имаме нулеви кредитни загуби, капиталът, инвестиран в кредити от Ibancar, е много сигурен и предлага добра възвръщаемост.

Как и защо решихте да се присъедините към iuvo като оригинатор?

Ние не сме големи почитатели на традиционните финансови пазари (под това имаме предвид банки) и искахме да продължим да финансираме нашия бизнес в сектора на алтернативните финанси. Това означаваше да използваме P2P платформи, така че направихме обстойни проучвания и подбрахме най-добрите платформи, които да предлагат на инвеститорите кредити на Ibancar. По този начин избягваме да ставаме зависими от банките и оставаме свободни да се конкурираме с тях.

Какво според теб отличава iuvo от останалите играчи на пазара? Кои са основните предимства на iuvo?

Това, което харесваме при iuvo, бяха грижите, които полагаха при структурирането на продукта. Видяхме, че, въпреки че не е непременно положително за оригинатора, изискването да се запазва 30% „skin in the game“ предлага допълнителна сигурност на инвеститора и това от своя страна гарантира, че оригинаторите на платформата са по-платежоспособни.

Харесва ни и рейтинговата система за оценка на оригинаторите на кредити, която е ясно и добре обяснена, оценяваме бързото време за реакция от техническия екип и факта, че разплащанията и паричните преводи винаги се извършват както е договорено и никога няма забавяне.

Как би сравнил участието ви в iuvo с опита ви с традиционните инвестиционни инструменти?

Харесва ни идеята да предлагаме кредити на частни кредитополучатели и след това да ги финансираме с инвестиции от частни инвеститори. P2P пазарът е директен и прозрачен, без никакви манипулации и без излишни посредници. Това позволява на оригинатори като Ibancar да станат платформи, точно като iuvo. Платформата Ibancar предоставя кредитополучателите, а платформата iuvo предоставя инвеститорите. Никога не бихме могли да постигнем това без интернет, смартфони и социални мрежи. Това е бъдещето на потребителското финансиране и нека си признаем – повечето хора са доволни да не разчитат повече на банките.

Как би описал опита с платформата с 3 думи?

Постоянно над очакванията.

Какво бих посъветвал начинаещите, които в момента обмислят да инвестират в P2P кредити?

Бих казал няколко неща:

1.  Направете поне някаква собствена надлежна проверка, прочетете материалите, проучете оригинаторите и се уверете, че се чувствате комфортно с техния бизнес модел и че те го изпълняват компетентно.

2.  Диверсифицирайте – инвестирайте в различни оригинатори, но и в различни продукти и държави. Изградете портфейл, който отчита риска, а не само възвръщаемостта. Не вярвайте, че предлаганият лихвен процент задължително отразява риска, така че продължавайте да поставяте под въпрос всичко. Дръжте по-рисковите инвестиции за кратък период и инвестирайте за по-дълъг в по-сигурните.

Какво мислиш, че трябва да подобрим в работата си?

Очевидно бихме искали да видим все повече инвеститори да се присъединяват към iuvo и също така би било чудесно да видим повече усилия, като това да се популяризират оригинаторите, както и платформата. Това помага на инвеститорите да вземат информирани решения.

Как би описал типичен инвеститор в iuvo?

Виждаме как пазарът се променя и все повече институционални инвеститори използват P2P платформи, така че се надяваме типичният инвеститор в iuvo да остане усърден, използващ свои собствени проучвания , за да увеличи своите спестявания. Хората, които използват платформата, са уверени и взимат свои собствени решения, предпочитат да се доверят на собствената си преценка, преди да вземат инвестиционни съвети от банките.

Можете ли да прогнозирате бъдещето на P2P и fintech индустрията?

Смятаме, че P2P пазарът в евро ще продължи да расте, но ще има някои трудности по пътя. Някои оригинатори неизбежно ще се провалят и само най-добрите и надлежни платформи могат да преживеят подобно събитие, така че инвеститорите трябва да бъдат осведомени и да избират внимателно къде инвестират.

Също така виждаме, че лихвените проценти на P2P пазара намаляват и прогресивно се доближават до официалните пазарни нива, просто защото новите инвеститори откриват P2P, така че ще има повече търсене от инвеститори, отколкото предлагане от оригинатори.

Също така смятаме, че ще има по-нататъшно регулиране на ниво ЕС, за да се защитят инвеститорите и това би трябвало да бъде от полза, тъй като всички неефективни или оператори с прекалено високи нива на задлъжнялост ще бъдат извадени от пазара. Това ще позволи „оцеляването на най-добрите”, което ще направи пазара по-силен и по-безопасен.

Свързани статии