how_much
Новини

Колко да инвестирам в платфрома за p2p кредитиране?

Независимо дали имате опит в инвестирането или смятате да го направите за първи път, пред вас винаги стои въпросът с каква сума да започнете.

Колко да инвестирам?

Сумата, която искате да инвестирате е индивидуална и зависи както от възможностите ви, така и от ползите и перспективите, които виждате в своята инвестиция. Минимумът, с който можете да заредите своята сметка в iuvo е 10 лв./10 евро. С тази сума бихте могли да инвестирате само в един кредит.

Ключът към максималната възвръщаемост е добре диверсифицираното портфолио. Ето защо, за да я постигнете, най-удачно е да вложите сума, която ви позволява да създадете максимално богато и разнообразно портфолио.

Защо?

С увеличаването на размера на портфолиото, възвръщаемостта се стабилизира и става все по-предвидима, тъй като рискът от волатилност намалява с нарастването на броя кредити. Така всяка инвестиция намалява своето индивидуално влияние върху портфолиото. Много често инвеститори, които имат негативен опит с p2p инвестициите пропускат точно този ключов момент от разбирането на процесите и управлението на средствата.

Реализиране на доходност

Въпреки че благодарение на нашата buy-back гаранция рискът от загуби в iuvo е сведен до минимум, крайната цел на всяка инвестиция е реализирането на доходност. Ето защо, дори да стартирате с малка сума, е добре с времето и с опознаването на платформата, тя да бъде увеличавана и реинвестирана, за да извличате максималната доходност върху средствата си.

В случай, че нямате възможност регулярно да следите движението на вашите пари и да реинвестирате постъпващите средства, можете да се възползвате от опцията за автоинвестиране, с която да си гарантирате, че в сметката ви няма средства, които пропускат да реализират доходност!

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии