Новини

Разучете нови P2P инвестиционни стратегии

P2P инвестирането предлага голям брой разнообразни подходи към успеха и дългосрочната възвръщаемост. Има много възможни комбинации, които зависят от оригинатора, валутата, нивото на риск свързано със заема, вашият опит, размера на инвестицията, както и много други фактори. Всяка комбинация от тези компоненти ще даде различни резултати, като няма как да разберете коя е ще бъде най-ефективна преди да опитате. Както сме споменавали и преди, едно от най-хубавите неща свързани с P2P инвестирането, e малката сума с която да започнете. Чрез него можете смело да изпробвате нови стратегии, тъй като гаранцията за обратно изкупуване предпазва средствата ви. Важно е да споменем обаче, че всеки инвеститор трябва сам да изготви план за действие, базиран на собствения му опит. Дори да използвате стратегия наподобяваща чужд успешен подход, може да не получите оптимални резултати. За щастие имате свободата да експериментирате и да установите коя е най-подходящата за вас стратегия.

Нов оригинатор = Нови възможности

Наскоро към нас се присъедини нов партньор – румънският оригинатор iCredit, с чиято помощ можем да предложим нови инвестиционни възможности на нашите клиенти. Вариантът да инвестирате в заеми в румънски леи разширява комбинацията от фактори, които съставляват вашето портфолио. Важно е да се има предвид, че тези заеми са повлияни от условия, различни от тези, които влияят на заемите в български левове или евро. Начинът, по който структурирате инвестиционното си портфолио, определя вашата печалба и цялостни резултати.

Предоставяйки ви по-широка селекция от заеми, ние ви даваме повече свобода и гъвкавост. Когато отидете на таблото „Първичен пазар“ в платформата и отворите менюто с филтри, ще забележите, че има опция за избиране на държава. Ако селектирате „Румъния“, ще можете да разгледате широката селекция от финансови инструмeнти и да видите спецификите им и съответно да прецените как те се сравняват по възможност с тези от България. Може би ще забележите, че средният размер на заем се различава или че има по-голям брой заеми от даден клас. Лихвата също може да се различава. Всички малки детайли могат да бъдат инкорпорирани във вашата стратегия. Препоръчваме ви да изпробвате различни комбинации и да видите коя е най-успешна.

Изпробване на различни стратегии

Към момента iuvo има за партньори два български и един един румънски оригинатор, като всички те се различават по размера на своето портфолио от заеми. Въпреки, че видът информация, предоставена за всеки кредитополучател, е стандартизирана, конкоретните стойности на параметрите се различават и тези разлики трябва да се взимат предвид. Например, ако сравнявате два заема със C клас, единият от Румъния, а другия – от България, ще забележите, че и за двата е отбелязана заплатата на кредитополучателя, но сумата е различна. Единият получател може да изкарва 200 евро на месец, докато другия може да изкарва 400 евро на месец. В случая приходът кореспондира с кредитен риск и подсказва в кой заем e по-удачно да инвестирате.

Информацията, предоставена за кредитополучателите, е от изключителна важност, ако действително искате да вникнете в P2P инвестирането. Функцията за автоматично инвестиране премахва нуждата за детайлно проверяване на кредитополучателя, но тази проверка остава важна стъпка, ако искате да изготвите цялостна стратегия за по-голяма възвръщаемост.

Това е следващото ниво на инвестиране, при което трябва да се задълбочите в детайлите и да прецените кои заеми биха се отплатили повече, базирано на анализ и критично мислене. Ако успеете да изготвите правилна стратегия, основана на конкретна информация, можете да очаквате възрвръщаемост над средното ниво.

Когато погледнете детайлите на заема, ще видите цялата налична информация относно кредитополучателя. Така можете да вземете под внимание фактори като заплата, образование и сфера на заетост, които са директно свързани с оценката на заема и очакваната печалба.

Наличието на повече информация ви дава значим контрол над портфолиото и ви позволява да бъдете гъвкави, в случай, че трябва да промените подхода си. Ако видите, че група от сходни заеми не дава добри резултати, то можете да прецените, че друга група от заеми с противоположни параметри може да има по-добри шансове за успех. Дори някой заеми да имат сходна оценка и възвръщаемост, ако оригинаторите са различни, най-вероятно и резултатите ще се различават. Целта е да комбинирате правилните заеми, като правите промени спрямо резултата.

Iuvo предлага инвестиционни възможности в три валути – евро, румънски леи и български лев, като всички оригинатори имат опцията за инвестиране в евро. Инвестирането в румънски заеми е изключително изгодна възможност заради скорошното им въведение в платформата. Заемите в леи, предоставени от нашия румънски партньор, предлагат по-ниска конкуренция и висока възвръщаемост, стигаща до 14.88%. Ниската конкуренция ви дава възможност по-лесно да имате достъп до кредитите с висока доходност.

Какво може да изпробвате

В случай, че все още сте объркани относно различните стратегии, ви предлагаме три конкретни идеи, които можете да изпробвате. Вижте кой подход дава най-добри резултати и структурирайте инвестициите си около него.
1. Можете да създадете различни портфолиа със всеки оригинатор и да инвестирате в заеми, които имат сходна лихва. Например, възможно е да инвестирате в заеми, които имат лихва от 10%, но да разпределите средствата си в различни оригинатори. Следете развитието на всяко портфолио и преценете кое се представя най-добре. За най-добри резултати, за целите на теста,използвайте еднаква инвестиционна сума навсякъде.

2. Инвестирайте в заеми, които имат същата или сходна оценка, но произлизат от различна държава и следете как се различават като доходност. Също така, може да инвестирате само в заеми с оценка Е и HR, но iCredit или Viva Credit могат да ви предоставят различна отплата. Имате свободата да пробвате подобни стратегии с различните валути на платформата. Създайте отделно портфолио във всяка валута и следете развитието му.

3. Пробвайте да инвестирате в заеми, които са близки по показатели – имат същата или приблизителна оценка, лихва и държава на произход. Следете развитието им като вникнете в детайлите относно кредита – заплата, образование и разликите между кредитополучателите.

Заключение

Въпреки че много от заемите, предоставени от нашите оригинатори, изглеждат аналогични на пръв поглед, има много малки разлики, които отличават всяка инвестиционна възможност. Вие имате свободата да изготвите портфолиото си както прецените, и също и да изучавате различни смели стратегии, базирани на наличната информация и фактори. А сега е време да тествате. Не се колебайте да пробвайте и намерите най-доброто решение за вашите средства.

Свързани статии