Новини

CBC: Планът за реструктуриране предстои да бъде входиран за одобрение в Съда

Администраторът по делото, назначен от съда, почти завърши Плана за реструктуриране на CBC и текущо неговата финална версия е предмет на последни обсъждания между заинтересованите страни, в това число и iuvo. След като бъде постигнато финално съгласие относно предвидените в Плана стъпки, същият ще бъде входиран за одобрение в Съда. Предстои да стане ясно дали планът ще бъде одобрен или не от отговорния по делото съдия.

Ако Планът бъде одобрен от Съда, назначеният Администратор ще пристъпи директно към продажба на наличните движими активи и парични вземания на CBC. Събраните средства от продажбата, заедно с вече събраните пари от ликвидираните активи на CBC, ще започнат да бъдат разпределяни между кредиторите, още когато същите постигнат споразумения помежду си и Съда.

Iuvo продължава да се грижи за интересите на инвеститорите в делото срещу CBC за неизпълнение на договорни задължения и отново ще информираме своевременно при ново развитие.

Свързани статии