Новини

CBC: Update относно Планът за реструктуриране

През месец май 2023 споделихме, че Администраторът по делото срещу CBC за неизпълнение на договорни задължения е изготвил План за реструктуриране на CBC и го е входирал в съда за одобрение.

Към настоящия момент Планът все още не е одобрен.

Правят се стъпки от iuvo и другите кредитори да се привлече Председателят на Отделението за производство по несъстоятелност и преструктуриране при разглеждащия процедурата съд като надзорно лице в процедурата, с цел нейното ускоряване поради незадоволителното темпо, с което Адмистраторът и екипът му досега водят производството. Друг основен фактор за забавянето на процедурата се дължи на трудностите, които Администраторът среща при постигането на консенсус с отделните кредитори относно най-удачния подход за осребряване на различните типове вземания на CBC, което забавя и окончателното одобрение на Плана за реструктуриране.

В iuvo продължаваме да се борим за възстановяването на инвестирани средства в кредити на CBC и отново ще споделим информация относно прогреса на делото, веднага щом имаме такава.

Свързани статии