Новини

Iuvo продължава да защитава интересите на инвеститорите в кредити на CBC (Полша)

След като изпратихме покана за извънсъдебно изпълнение на задълженията от страна на CBC, към  днешна дата плащания от страна на полския оригинатор не са постъпили. Предприемаме всички необходими последващи правни действия в интерес на инвеститорите, засегнати от настъпилите предизвикателства в работата със CBC. Вече сме в активно сътрудничество с полска адвокатска кантора за неизпълнение на задълженията от страна на оригинатора и предстои да бъде входирана искова молба в съда в Полша за събиране на дължимите суми. Екипът ни ще продължава да споделя своевременно обновена информация за всички последващи мерки и действия от наша страна и постигнатите резултати. Запазването на интересите на инвеститорите остава основен фокус в работата ни  и продължаваме да насочваме всички наши усилия върху това iuvo да остане най-доброто място за вашите средства.

Правната работа по случая ръководи вътрешният правен отдел на холдинга Management Financial Group, който е мажоритарен собственик в iuvo и обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа.

 

Предистория

CBC е част от платформата на iuvo от началото на 2019 г. Кризата, последвала разрастването на пандемията от COVID-19, се отрази сериозно върху работата на CBC, вследствие на което през април кредитите на дружеството, качени на платформата, бяха предоговорени, като се осигури гратисен период по главница за срок от три месеца. След изтичане на гратисния преиод дружеството преустанови изпълнение на основни задължения по договора си, в това число: активиране на buyback гаранции, трансфер на постъпили плащания от крайните кредитополучатели към платформата, плащания на такси към iuvo. Още в края на на юли предприехме серия от действия, за да защитим интересите на инвеститорите си. От страна на iuvo беше изпратена извънсъдебна покана за доброволно изпълнение на закъснели плащания и задължения по договор, като такива плащания не постъпиха в дефинирания краен срок от 14 дни след датата на изпращане на поканата. Предлагането на кредити на CBC на вторичен пазар беше преустановено. Във всеки един момент ние в iuvo използвахме и продължаваме да използваме всички възможни инструменти за намиране на диалог с компанията и облекчаване на условията им, взимайки предвид затрудненията на бизнеса и настоящата ситуация, но запазвайки на първо място интереса на нашите инвеститори.

Припомняме ви, че iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара и като резултат броят на подобни случаи и техните последствия са ограничени до минимум. Iuvo стартира дейност през 2016 година и само за четири години се е доказала като доверен партньор на над 21 000 инвеститори от над 147 държави, генерирали над 130 милиона евро оборот на пазара на платформата. Средната годишна доходност, която сме донесли на нашите клиенти е 9.2% годишно. Mажоритарен собственик в платформата е Management Financial Group (MFG). MFG е холдинг, който обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансирането на микро и малкия бизнес, кредитните карти, дигиталния бизнес и други алтернативни финансови модели. Холдингът и компаниите в групата са отговорен работодател на над 7500 служители и сътрудници в над 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония, а геоекспанзията на холдинга и в момента продължава. MFG има дългосрочните амбиции да продължава да се утвърждава като пълнокръвна и работеща финтех екосистема, която да се развива на глобално ниво като надежден доставчик на финансово-технологични продукти и услуги в полза на хората.

Свързани статии