Новини

CBC: Информация относно изготвянето на Плана за „реструктуриране”

След като спряхме продажбата на CBC посредством нужните правни действия заедно с други кредитори на дружеството, тъй като условията ѝ нямаше да бъдат удовлетворяващи за инвеститорите, съдействахме да се стартира оздравителна процедура, с цел събиране на повече активи на CBC за удовлетворяване исканията на кредиторите. Напомняме още, че списъкът с кредитори на CBC, сред които е и iuvo, беше обнародван в полския държавен вестник.

Все още се изчаква изготвяне на Плана за „реструктуриране“ на дружеството, като финализирането му зависи от големия брой недействителни разпореждания с активи от страна на CBC, които назначеният от полския съд Администратор сега атакува и се опитва да върне в имуществото на кредитната компания.

Администраторът изготвя и финални анализи и оценка на портфейла от нередовни вземания на CBC, които трябва да се събират принудително по съдебен път и на база на които ще се вземе решение дали същите да бъдат продадени като пакет или да продължават опитите за събирането им по съдебен път.

Завършването на Плана за „реструктуриране“ зависи именно от връщането на активите, с които кредитната компания е извършила недействителни разпореждания, в имущество на CBC и събирането на нередовните вземания от кредитополучатели.

Едновременно с финализирането на Плана за „реструктуриране“ Администраторът ще представи на кредиторите и т.нар. предложения за уреждане на претенциите, като в тях ще бъдат обсъждани различните условия за удовлетворяване на кредиторите на СВС. Очакванията са въпросните предложения да бъдат обект на гласуване от кредиторите на CBC в първата четвъртина на 2023 г. Това са стъпките, за които имаме информация към момента. При предприети следващи стъпки, ще публикуваме отново.

Свързани статии