Новини

Iuvo продължава правните си действия срещу BBG

В iuvo продължаваме да се борим с всички законови средства за защита на инвестициите на нашите клиенти в BBG. Съдебният процес срещу оригинатора, с когото прекратихме работа тази година, е в ход, но, за съжаление, поради пандемията от COVID-19 отнема повече време от стандартното. Всички правни стъпки се координират и ръководят от  правния отдел на Management Financial Group – холдингът, който стои зад P2P платформата, със съдействието на международните ни правни консултанти и партньори – водещи грузинска и естонска правни кантори. Междувременно на BBG е отправено предложение за извънсъдебно споразумение, което би ускорило значително процеса по събиране на полагащите се средства.

През февруари тази година iuvo обяви, че спира работа с оригинатора BBG поради забавяне на плащанията от страна на регистрираната в Грузия компания. Екипът ни ще продължава да ви информира своевременно за развитието по казуса и всички последващи мерки и действия от наша страна. Запазването на интересите на инвеститорите е основен фокус в работата ни и ежедневните ни усилия са насочени към това iuvo да продължава да бъде най-доброто място за вашите средства.

Iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара. Като водеща платформа в Европа, в момента инициираме и структурирането и прилагането на единни най-добри P2P лендинг практики на работа, около които да обединим останалите в бранша на европейско и дори на глобално ниво. Целта ни е да наложим стандартизирани изисквания към бизнеса, които да се съблюдават от всички платформи. С тази инициатива ще помогнем на настоящите и бъдещи инвеститори в нашия клас активи да разпознават качествените участници на пазара и да разпределят инвестициите си правилно.

Свързани статии