Новини

Влиянието на пандемията върху правните действия срещу BBG

Зад успеха и добрите резултати на iuvo винаги са стояли нашите инвеститори. Усилената работа на екипа ни е била и ще остане фокусирана върху това да запазим интересите им и да сме сигурни, че платформата работи възможно най-добре. Дори когато ние и партньорите ни сме изправени пред предизвикателства, оставаме верни на фокуса и ценностите си.

На 11 февруари 2020 iuvo обяви, че спира работа с оригинатора BBG поради забавяне на плащанията от страна на регистрираната в Грузия компания. Предприехме законови действия, за да защитим засегнатите инвеститори и да съберем полагащите се средства.

Разпространението на COVID-19 и последващите мерки неминуемо се отразиха и продължават да имат влияние върху хода на започналата от нас правна дейност срещу оригинатора. Невъзможността на съдилищата и бизнесите, свързани с процеса, да функционират нормално през това време, доведе до забавяне в развитието на случая.

Въпреки форсмажорните обстоятелства, екипът ни не спира да работи, за да намери най-добрия изход от ситуацията. Основният ни приоритет е да защитим интересите на инвеститорите в iuvo и да комуникираме открито всички следващи стъпки, които предстоят.

Към днешна дата имаме входирана искова молба в компетентния съд в Естония. Напомняме, че приложимото право в договора на iuvo с BBG е естонското право. Работата по случая ръководи вътрешният правен отдел на холдинга Management Financial Group, който е наш мажоритарен собственик. В процеса активно са включени правни кантори от Естония и Грузия. Съвместната работа с грузинските ни партньори е с цел мониторинг на компанията и възможни действия на местно ниво. В Естония работим с една от водещите кантори за правни услуги в региона – TGS Baltic.

Ще продължим да споделяме най-важното за ситуацията, какъв е хода на съдебното производство и какви са последващите действия от наша страна. Екипът ни е на разположение да отговори на всички въпроси, свързани с процеса и инвестициите ти. Потърси ни по чат, телефон или имейл – оставаме насреща.

Предистория:

На 11 февруари 2020 iuvo обяви, че спира работа с оригинатора BBG поради забавяне на плащанията от страна на регистрираната в Грузия компания.

След тежък инцидент с лицето, което е двигател на бизнеса на BBG, дружеството е възпрепятствано за дълъг период от време да оперира с наличните си средства и да функционира нормално. Като следствие от това BBG престана да изплаща задълженията си към iuvo, което е и причина за решението платформата да спре работа с тях.

Делът на BBG в общия портфейл на iuvo е минимален – под 0.4% или 66 700 евро, а инвеститорите, които са пряко засегнати от прекратяване на отношенията с компанията, са под 1.7%.

Свързани статии