bbg
Новини

Iuvo защитава интересите на инвеститорите, засегнати от работата с Business Bank Group от Грузия

Iuvo вече предприе законови мерки да защити интересите на инвеститорите, засегнати от прекратяване на работата с оригинатора Business Bank Group, и да събере полагащите се средства.

Правната работа по случая ръководи вътрешният правен отдел на холдинга Management Financial Group, който е мажоритарен собственик в iuvo и обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. В процеса активно са включени грузинска правна кантора и естонската правна кантора, която е дългогодишен партньор  на iuvo.

Приложимото право в договора на iuvo с BBG е естонското право. Нашите дългогодишни партньори в Естония – TGS Baltic, която е и една от водещите кантори за правни услуги в региона, вече изпратиха официална покана за плащане и активиране на buyback гаранция по всички непадежирали кредити.

Предоставен беше срок за плащане от страна на BBG до 12.02.2020 г. Такова плащане не постъпи в упоменатото време. Вече е изпратено и запитване към грузинска кантора за консултация на местно ниво. Към днешна дата е проверена партидата на BBG в Грузинския бизнес регистър за наличие на оповестено производство по несъстоятелност – подобна информация липсва както за BBG, така и за дружеството-майка на BBG. Следващи действия от страна на iuvo са подаване на искова молба срещу BBG до компетентния съд в Естония, като решението на съда следва да бъде приложено от грузинския съд.

Предистория

Iuvo обяви на 12 февруари, че спира работа с оригинатора BBG поради забавяне на плащанията от страна на регистрираната в Грузия компания.

След тежък инцидент с лицето, което е двигател на бизнеса на BBG, дружеството е възпрепятствано за дълъг период от време да оперира с наличните си средства и да функционира нормално. Като следствие от това BBG престана да изплаща задълженията си към iuvo, което е и причина за решението платформата да спре работа с тях. Фактор за решението са и настоящата усложнена бизнес обстановка в Грузия на пазара за небанково кредитиране, както и обезценяването на местната валута. През миналата година Националната банка на Грузия въведе множество ограничения за небанкови кредитори, сред които и лимит на ГПР, които сериозно затрудниха всички компании на пазара.

Делът на BBG в общия портфейл на iuvo е минимален – под 0.4% или 66 700 евро, а инвеститорите, които са пряко засегнати от прекратяване на отношенията с компанията, са под 1.7%.

Iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара и като резултат броят на подобни случаи и техните последствия са ограничени до минимум. Iuvo стартира дейност през 2016 година и за това време се е доказала като доверен партньор на над 18 000 инвеститори от над 130 държави, генерирали над 100 милиона евро инвестирани средства на платформата. Средната годишна доходност, която сме донесли на нашите клиенти е 9.2% годишно. Iuvo разполага с изцяло внесен капитал от 1.7 милиона евро, а мажоритарен собственик в платформата е Management Financial Group (MFG).

MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансирането на микро и малкия бизнес, кредитните карти, дигиталния бизнес и други алтернативни финансови модели. Холдингът и компаниите в групата са отговорен работодател на над 8 000 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония, а експанзията на холдинга и в момента продължава на пазарите в Русия, Мексико и Испания. Холдингът има дългосрочните амбиции да продължава да се утвърждава като един от най-бързо развиващите се и водещи доставчици на финансово-технологични продукти и услуги в полза на хората.

Свързани статии