Новини

BBG: Информация относно осребряване на активите

Както вече информирахме, iuvo спечели съдебното дело срещу BBG за неизпълнение на договорни задължения по Решение на Естонския съд, според което следва да бъдат удовлетворени исканията ни чрез осребряване на движимото имущество /МПС/ на грузинския оригинатор.

Текущо усилията са насочени към необходимото признаване и допускане до изпълнение на Решението от Върховния съд на Република Грузия, тъй като Естонският съд e чужда юрисдикция за Грузия. Основен фактор за финализирането на този процес отново е надлежното връчване на документи на представител на BBG, като опитите в тази посока продължават.

След успешното финализиране на горепосочения процес ще можем да пристъпим към осребряване на движимите активи на BBG.

Iuvo продължава да защитава и да се грижи за интересите на инвеститорите и отново ще публикуваме информация при ново развитие в съдебния процес.

Свързани статии