Ръководства

Всички видове доходност в iuvo

Най-удовлетворяващият момент от процеса на инвестиране в iuvo е, разбира се, когато започнете да виждате своята печалба. Колкото и да е приятно да наблюдавате баланса по сметката си да расте, не трябва да спирате само дотам. Добра идея е редовно да посещавате Таблото и Извлеченията си за подробна информация относно това колко печелите и откъде идва всяка сума. Проследяването на размера и произхода на печалбата ви може да помогне за изграждането на бъдещите ви стратегии за инвестиране. Освен това, събирането (и категоризирането) на тази информация е особено важно във връзка с изчисляването и декларирането на вашите лични данъци.

Какво, къде, как?

За общ преглед на своята печалба, можете да отидете в секция Табло. Таблото е обобщение на всички плащания, които получавате, сортирани по валута.

Подробна информация за всички входящи транзакции можете да получите в секция Извлечения. Входящите плащания се калкулират с точност до 10 символа след десетичната запетая. За прегледност визуализираме резултата, закръглен до втория символ след десетичната запетая.

Извлеченията може да изглеждат малко объркващи на пръв поглед, но веднъж щом схванете логиката – стават много лесни за анализ. За да опростим процеса за вас, сме приготвили общ преглед на всички видове плащания, които се показват в тази секция.

Плащания от заеми, в които сте инвестирали

Когато инвестирате в заем от Първичния пазар, възвръщаемостта зависи от няколко ключови фактора, като:
– Договореният погасителен план
– Колко % от заема е вашата инвестиция;
– Дали кредитополучателят прави вноските навреме (или закъснява… или дали плаща въобще);
– Дали кредитополучателят няма да реши да направи предсрочно погасяване.

Независимо от сценария, има няколко правила, които важат винаги. Например това, че вие ще получавате плащанията си веднага щом оригинаторът получи вноска от кредитополучателя. Също така, сумата по главницата и сумата по лихвата винаги ще се отразяват във вашето Извлечение като две отделни плащания.

За да илюстрираме вида на плащанията, които ще получавате, ще вземем за пример кредит с продължителност 12 месеца и 30-дневен погасителен план. Има три възможни сценария:

A/ Кредитополучателят прави вноската си навреме всеки месец
В този случай получавате своята печалба веднъж месечно, в продължение на 12 месеца. В секция Извлечения ще видите две отделни транзакции, както обяснихме по-нагоре.

Б/ Кредитополучателят закъснява с вноска, или не я изплаща въобще
Всеки оригинатор има такса за просрочие, която се прилага когато плащането закъснее с над 20 дена. Тази такса варира по размер и период на начисление при всеки оригинатор. Вашата печалба зависи пряко от процента, който държите от просрочения заем.

Ако кредитополучателят не изплати вноската, вие сте защитени от Buy-Back гаранцията. Когато тази гаранция се активира, ще ви бъде възстановен остатъкът от неизплатената главница. Сумата ще отиде директно в банковата ви сметка. Остатъкът от неизплатената лихва не се покрива от Buy-Back гаранцията.

C/ Кредитополучателят решава да осъществи предсрочно погасяване
Нека вземем за пример случай, в който са минали 3 месеца от тегленето на кредита, а платецът внася оставащите 9 вноски наведнъж. В този сценарий вие ще получите остатъка от неизплатената главница, разпределен между 9 равни месечни вноски – запазва се договореният погасителен план.

Освен това, ще получите еднократно плащане за лихвата на текущата вноска. Тъй като говорим за предсрочно погасяване, оттук-нататък спира да се начислява лихва. Затова няма да получавате повече печалба от лихвите по този заем – остават единствено печалбите, свързани с главницата.
Плащания от купуване и продаване на заеми на Вторичния пазар

На Вторичния пазар можете да си осигурите два вида печалба

A/ От продаване на заеми на по-висока стойност от оригиналната ви инвестиция
Ако смятате, че конкретен заем от вашето портфолио би бил атрактивен за други инвеститори, можете да го продадете на по-висока цена. След това ще получите две плащания – едно, което ще бъде равно на номиналната стойност на заема, и едно, равно на премията.

Б/ Закупуване на заеми с намалена цена
В този случай ще започнете да получавате плащания спрямо договорения погасителен план на всеки от закупените кредити. Отново ще виждате две плащания в секция Извлечения – едното ще е за главницата, а другото – за лихвата.

Заключение

Този обзор ще ви помогне да разбирате по-добре произхода и размера на своята печалба. Ако имате нужда от допълнителна информация, винаги можете да проверите нашата FAQ секция или да се свържете с отдел Обслужване на клиенти на [email protected]. Инвестирайте смело!

Свързани статии