Новини

Access Finance с 69M EUR новоразрешени кредити към H1 2022

През първата половина на 2022 година Access Finance следва линията на положителното си бизнес позициониране от 2021. Така към шестмесечието компанията реализира над 75% от брутната си печалба и около 65% от сумите по отдадените кредити от предходната година.

От презентацията научи повече за:

  • Изпреварващ темп на събираемост за H1 2022 спрямо 2021;
  • Компанията с 3М EUR брутна печалба за H1 2022;
  • Основни бизнес и финансови тенденции – приходи, обезценки.

Изтегли файла ТУК.

Access Finance са наши партньори от 2021 година и към днешна дата са един от най-предпочитаните оригинатори на платформата, което също е фактор в подкрепа на високите им пазарни позиции. Компанията предлага кредити от А клас, с лихви от 7.5% и 8% на годишна база и 30-дневен buyback на главница и лихва. Освен това, те са част от Management Financial Group (MFG), което допълнително повишава сигурността на твоите инвестиции.

Информирай се и вземи правилните решения за инвестициите си и постигането на целите си с iuvo.

Свързани статии