Новини

Access Finance: Одитиран финансов отчет за 2022

Access Finance споделят одитирания си годишен отчет за 2022.
Компанията успява да подсили пазарните си позиции въпреки несигурната микросреда и нарастващата конкуренция в сектора.

През 2022 компанията е работила в посока достигане на ръст на средната усвоена сума на кредит и е постигнала ръст от 28%.

Брутният кредитен портфейл е достигнал 60.25M BGN (или 30.83M EUR) и е нараснал с 16% в сравнение с 2021.

Приходите са нараснали с 18% и достигат до 48.68M BGN (24.9M EUR). Приходът от лихви и такси е нараснал с 22%.

Оперативните разходи умерено са нараснали с 3%, а разходите за обезценка са нараснали с 69%, като това са основните причини за намаляването с 4% на нетната печалба. Access Finance приключва годината с нетна печалба в размер от 6.54М BGN (3.34M EUR).

Компанията по всяко време поддържа нужната ликвидност, за да отговаря на търсенето на кредити и покриването на настоящи разходи.

Access Finance управлява риска от дефолт на клиентите си чрез стрикти процедури за анализ и оценка на потенциални кредитополучатели, включително скоринг процедури и детайлна верификация на предоставените данни. Компанията оперира ефективна система за мониторинг на плащания и активни мерки за събиране на вземания, както и отблизо следи за експозицията към риск във всеки етап на кредитния процес.

През 2023 Access Finance ще се фокусира дори още повече върху удовлетвореността на клиентите и по-конкретно върху лоялните клиенти. Компанията планира да представи нови кредитни продукти, инициативи и програми, насочени към завръщащи се клиенти.

Запознай се с одитирания финансов отчет на Access Finance тук.

Свързани статии