auto_invest_strategies
Ръководства

Аутоинвест стратегии за консервативния, балансирания и агресивния инвеститор*

Когато започнете да инвестирате в iuvo за първи път, ние ви препоръчваме да стартирате с автоматичното инвестиране. То е подходящо за инвеститори с малко опит или такива, които нямат необходимото време да селектират ръчно всеки кредит, част от който искат да купят.

Различните комбинации от филтри, които iuvo предлага, позволяват изграждането на портфолио, специфично съобразено с вашия профил и вместващо се в рамките на вашия стил на инвестиране.

До опцията за автоматично инвестиране в iuvo можете да стигнете след като влезете със своя профил в платформата и навигирате до Инвестирай -> Автоматично инвестиране.

 

Консервативен инвеститор

Ако вие се определяте като консервативен инвеститор, то за вас са важни стабилността и сигурността. Инвестирате не толкова с цел висока доходност, колкото защита от инфлация и устойчив, макар и бавен растеж на средствата ви.

Подходящите за вас филтри, според които да създадете своето портфолио, са такива, които ще ви позволят да се чувствате комфортно и спокойно, без да поемате сериозни рискове.

Следващата стъпка е да създадете своето портфолио като натиснете бутон „Създай ново портфолио“ и да му дадете име. Изберете валутата, в която желаете да инвестирате и размера на портфолиото – максималната сума, която искате да бъде автоматично инвестирана в рамките на това портфолио.

Можете да стесните своите критерии дори повече като изберете броя оставащи за изплащане вноски. Малкият брой оставащи вноски означава, че по-голямата част от кредита вече е изплатена и подсказва за коректно изплащане, което го прави по-сигурна инвестиция.

В полето „Оставащ баланс“ можете да рамкирате колко свободни (незакупени) средства искате да имат кредитите, в които да инвестирате. Колкото по-малък е оставащият баланс, толкова повече е купено от кредита от други инвеститори.

Имайте предвид, че ако филтрирате по твърде много критерии, е възможно значително да ограничите броя кредити, които отговарят на тях и портфолиото ви да стане твърде малко.

Изберете кредити с buy-back гаранция, която ви осигурява възстановяване на инвестираните средства, в случай, че кредитът изпадне в дефолт за повече от 60 дни и Статус на кредита „Редовен“, за да можете да инвестирате само в кредити, които се изплащат редовно.

Така създаденото портфолио осигурява стабилна доходност при минималния възможен риск.

 

Агресивен инвеститор

Агресивните инвеститори имат висок толеранс към риска и търсят висока и по-краткосрочна в сравнение с консервативните инвеститори възвръщаемост.

В примерно портфолио за автоматично инвестиране за подобен тип инвеститори доходността би имала много по-голяма тежест от останалите фактори.

Агресивните инвеститори могат да си позволят по-висока инвестиция за всяка индивидуална позиция и по-висока стойност на портфолиото например: 20 лв. на позиция и 2000 лв. общ размер на портфолиото.

Кредитните рейтинги, които биха били подходящи за агресивните инвеститори, са  D, Е и HR. Доходността при тях обикновено е около 14%, но вероятността от дефолт е логично по-голяма от тези на другите рейтинги.

Диверсифицирането е особено важно, за да може рискът да се разпредели максимално добре.

Като агресивен инвеститор може да се възползвате от по-високата доходност, която кредитите в забава предлагат, като селектирате и инвестирате в такива. Краткия период на вноските пък позволяват по-динамичен паричен поток, бърза възвръщаемост, бързо реинвестиране на новите средства и в крайна сметка – реализирането на  по-висока доходност.

За момента всички кредити в iuvo имат buy-back гаранция. В бъдеще, обаче, предвиждаме и такива, които няма да имат гаранция, но ще могат да предложат по-висока доходност. Купуването на такива кредити би било подходящо за вас, ако сте агресивен инвеститор.

Агресивното инвестиране, разбира се, не означава безотговорно инвестиране. Дори да имате висок толеранс към риска, който поемате, трябва все пак да спазвате добрите практики при създаването на портфолио, за да можете да се възползвате по най-добрия начин от възможностите, които iuvo предлага.

Балансиран инвеститор

Както името подсказва, този тип инвеститори са комбинация от горните два. Те са наясно, че рискове съществуват, но проучват добре възможностите и заемат позиция, която не е крайна нито в желанието за висока доходност, нито в поемането на рискове.

За подобен тип инвеститори подходящо портфолио би било такова, което включва разнообразни позиции и не залита в крайности.

Кредитни рейтинги B и C са подходящ избор, когато балансът е това, което е важно за вас. Те предлагат доходност около 8% с вероятност от дефолт между 2 и 18%.

Препоръчваме инвестицията в една позиция да е минималната – 10 лв., но цялостният размер на портфолиото може да е по-голям от този на консервативните инвеститори.

Балансираните инвеститори могат да комбинират кредити с и без buy-back гаранция, като контролират риска при кредитите без buy-back гаранция чрез кредитния рейтинг и доходността.

Балансираните инвеститори могат да си позволят да добавят към редовно изплащаните кредити и кредити с малка забава.

Макар че към момента в iuvo се предлагат за закупуване само потребителски кредити, при присъединяването на нови оригинатори към платформата, типовете кредити ще се увеличат. Тогава за балансираните инвеститори биха се отворили допълнителни възможности, като например да инвестира в бизнес кредити с по-голям период на изплащане и стабилна доходност.

Подходящият сценарий за балансираните инвеститори включва създаването на повече от едно аутоинвест портфолио с различни нива на доходност, като анализът и проследяването на представянето на всеки вариант ще отсее твърде консервативните или твърде рисковите портфолиа, за да остави най-балансираните такива.

Независимо от това какъв тип инвеститор сте, iuvo предлага разнообразни възможности, които да задоволят нуждите ви. Платформата предоставя реална алтернатива за вашите средства, които могат да ви носят средна годишна доходност до 12%.

Регистрирайте се и нека умните пари започнат да работят за вас още днес!

 

*Тези три сценария са примерни и субективни и целят да илюстрират възможни подходи при създаването на аутоинвест портфолио в iuvо в зависимост от нагласите на инвеститора

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии