Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ IUVO ОТНОСНО CBC И BBG

Развитие в правните действия срещу BBG

Както знаете, iuvo прекрати работа с оригинатора BBG през февруари 2020-а поради забавяне на плащанията от страна на грузинската компания. Оттогава платформата ни предприе редица правни действия за защита на интересите на инвеститорите, които очаквано бяха забавени от хода на пандемията COVID-19 и действията на оригинатора по избягване на връчването. Към днешна дата като резултат от непрекъснатите ни действия в тази посока, iuvo успя да връчи на BBG искова молба, с което съдебното производство срещу компанията започва по същество. След изтичане на срока за подаване на отговор на исковата ни молба от страна на BBG ще ви информираме подробно за очакваните следващи стъпки и резултатите от тях.

Напомняме, че през 2021-ва iuvo спечели делото за налагане на обезпечителни мерки върху движими активи /МПС/ на BBG в Грузия и на дружеството бяха наложени забрани за разпореждане с наличните активи.

 

Iuvo е включен в списъка с кредитори на CBC

Както вече сме ви информирали, първият значим успех в правните действия при разрешаване на казуса със CBC отбелязахме със спирането на продажбата на дружеството, стартирането на оздравителна процедура и започналата впоследствие задълбочена вътрешна ревизия, като част от която очаквахме оповестяването на официален доклад, включително списък с кредиторите на CBC. Към днешна дата списъкът с кредиторите на CBC, който включва и iuvo, е входиран в съда от администратора и се очаква в рамките на следващите няколко дни да бъде официално публикуван и в държавния вестник в Полша. След обнародването му ще стартира и законовият двуседмичен срок, в който този списък може да бъде обжалван. След изтичане на този срок ще стартира процес по изготвяне на план на реструктуриране на дружеството, като междувременно вече тече процес по събиране на активите на дружеството под надзора на администратора.

Продължаваме да ви информираме своевременно за всяко развитие по казуса със CBC и последващо погасяване на дълга им към платформата.

 

Свързани статии